SUTKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000389607
Numer REGON: 142982154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40155/21/744]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142982154 NIP 52136088052011-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSUTKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LESZNO nr domu 12 kod pocztowy 01-192 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2011, KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24877/20112011-06-20 do dziś
221.07.2011 R., REP. A NR 31120/2011, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KN W WARSZAWIE ZMIENIONO § 42011-09-13 do dziś
326 SIERPNIA 2016 R., REP. A-608/2016, NOTARIUSZ OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2, §4 LIT.C, §5 UST.1, §7 UST.1 LIT.C, §8 UST.1, §10 LIT.C2016-11-03 do dziś
406.07.2021, REP. A NR 2458/2021, NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: PAR.2, PAR.4, PAR.5, PAR.6, PAR.7, PAR.8, PAR.10 UMOWY SPÓŁKI2021-08-19 do dziś
506.07.2021 R., REP.A.NR 2458/2021 , NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI2021-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUTKOWSKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW STEFAN2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,002021-08-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,002021-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,002021-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUTKOWSKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429729542016-11-03 do dziś
44. Numer KRS0000389012 2011-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-06-20 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-06-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-20 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-20 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-20 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-06-20 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 10.06.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
5data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.06.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów