BUSINESS ACCOUNTING OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000389032
Numer REGON: 321000922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214970/20/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321000922 NIP 85131470432015-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ACCOUNTING OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CYFROWA nr domu 6 kod pocztowy 71-441 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MAJA 2011 R. REP. A NR 869/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ GARDOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 CZERWCA 2011 R. REP. A NR 1046/2011 SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ GARDOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 9.2011-06-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R., REP. A NR 228/2014, NOTARIUSZ IRMINA PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §18 UST.12015-08-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 LUTEGO 2016 R., REP. A NR 480/2016, NOTARIUSZ IRMINA PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §9; §10 UST.2; §17 PKT 7); - DODANO PKT C) W §15 UST.42016-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁASZEK2011-06-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2011-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ.2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALUJDA2011-06-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2011-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ.2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMARO WIŚNIEWSKA2016-11-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ.2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6600,00 ZŁ2011-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2011-06-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDYNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2011-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMARO WIŚNIEWSKA2016-11-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-06-14 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-06-14 do dziś
363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-06-14 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-06-14 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-06-14 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-06-14 do dziś
758 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2011-06-14 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-28 do dziś
2data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-28 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
5data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów