TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000388975
Numer REGON: 021545335
Numer NIP: 6152035622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2024-05-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/14265/24/438]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021545335 NIP 61520356222015-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2024-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2023-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 270 nr lokalu 4 kod pocztowy 90-361 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2011 R., NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, UL. PUŁASKIEGO 1/2, REPERTORIUM A NUMER 3173/2011.2011-06-10 do dziś
209.02.2016R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU UL. PUŁASKIEGO 1/2, REPERTORIUM A NUMER 1599/2016, ZMIENIONO: § 2 USTĘP 1 I 2, § 4 UST. 1.2016-03-09 do dziś
304.09.2017 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN BEDNARSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7 PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ, ZMIANA § 4 UST. 1.2018-01-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.04.2019 R., NOTARIUSZ OLGA KOGUT, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA KOGUT, PAULINA KALINIAK-FRĄCKOWIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 89 LOK.7, REP.A NR 1997/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §6 UST.1 I 2 I §13 UST.2 I 4 UMOWY SPÓŁKI2019-06-26 do dziś
527.07.2020 R., NOTARIUSZ ANNA SEJDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 10306/2020, ZMIENIONO § 2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2020-08-13 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 SIERPNIA 2020 ROKU, NOTARIUSZEM AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 11916/2020, ZMIENIONO §10 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2020-12-30 do dziś
730.06.2023 R., REP. A NR 14650/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, ZMIANA §2 UST. 32023-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1014195022019-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000422579 2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12500,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2011-06-10 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-06-10 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-09 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-03-09 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-03-09 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-09 do dziś
696 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-03-09 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2012 okres 05.07.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
5data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
6data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
12data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
13data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14data złożenia 29.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
15data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
16data złożenia 14.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.07.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.07.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.04.2024 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3955/2024 , 30.04.20242024-05-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU USTANOWIENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO LIKWIDATORA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2024-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSHULGA2024-05-24 do dziś
2. ImionaIGOR2024-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-24 do dziś
21. NazwiskoPETRENKO2024-05-24 do dziś
2. ImionaINNA2024-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-24 do dziś
31. NazwiskoPRZEWŁOCKA2024-05-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2024-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów