INSTYTUT TECHNOLOGII PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000388788
Numer REGON: 142972084
Numer NIP: 8371805794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-11-23
Sygnatura akt[RDF/362227/21/531]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142972084 NIP 83718057942012-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina TERESIN miejscowość TERESIN2011-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TERESIN ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 6 kod pocztowy 96-515 poczta TERESIN kraj POLSKA 2011-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2011 R., NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, REPERTORIUM A NR 4931/20112011-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BAKOMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7500782922011-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000345357 2011-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOROWSKI2011-06-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZYGMUNT2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOROWSKA2011-06-10 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2011-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2011-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOROWSKA2011-06-10 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2011-06-10 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-10 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-06-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-10 do dziś
571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-06-10 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-06-10 do dziś
772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-06-10 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-06-10 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-10 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-10 do dziś
1177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-06-10 do dziś
1210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-06-10 do dziś
1310 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2011-06-10 do dziś
1410 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2011-06-10 do dziś
1510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-06-10 do dziś
1610 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2011-06-10 do dziś
1710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-10 do dziś
1820 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-10 do dziś
1922 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 10.06.2011 R.DO 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
2data złożenia 07.06.2013 okres OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
3data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
6data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.06.2011 R.DO 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
2OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.06.2011 R.DO 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
2OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów