BUDOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000388402
Numer REGON: 241970795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-10-12
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/36527/17/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2016-03-18 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-07 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2013-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica AZOTOWA nr domu 21 kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2013-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu118.04.2011 R. NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 REP. „A” NR 3239/20112011-06-07 do dziś
226.06.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK, AKT NOTARIALNY REP. A 5483/2012 UCHWAŁA NR 5 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI § 162012-07-30 do dziś
327.05.2013, REPERTORIUM A NR 4399/2013, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NTOARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 -ZMIENIONO PAR.2 UST.1 02.07.2013, REPERTORIUM A NR 5772/2013, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NTOARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 -ZMIENIONO PAR.162013-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2011-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
3. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2011-06-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002011-06-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-06-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-07 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-06-07 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-06-07 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-06-07 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-07 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-06-07 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-07 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-06-07 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-06-07 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-06-07 do dziś
1164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-06-07 do dziś
1242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-06-07 do dziś
1364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-06-07 do dziś
1466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-06-07 do dziś
1568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-07 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-07 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-06-07 do dziś
1868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-07 do dziś
1973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-06-07 do dziś
2073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-06-07 do dziś
2173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-06-07 do dziś
2273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-06-07 do dziś
2342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-07 do dziś
2473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-06-07 do dziś
2573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-06-07 do dziś
2677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-06-07 do dziś
2795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-06-07 do dziś
2843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-06-07 do dziś
2943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-06-07 do dziś
3043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-06-07 do dziś
3143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-06-07 do dziś
3243 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-06-07 do dziś
3343 31 Z TYNKOWANIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 18.04.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4data złożenia 02.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 07.02.20162017-10-12 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 08.02.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.04.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 07.02.20162017-10-12 do dziś
7OD 08.02.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 07.02.20162017-10-12 do dziś
6OD 08.02.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.02.2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO,M.GREGORCZYK W KATOWICACH REP.A NR 771/20162016-03-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2419771592016-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000388581 2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności08.02.2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO,M.GREGORCZYK W KATOWICACH REP.A NR 771/20162016-03-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów