TALFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000386131
Numer REGON: 142952130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-08-07
Sygnatura akt[RDF/412651/22/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142952130 NIP 70102973822012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYLI nr domu 22 kod pocztowy 02-842 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TALFIT.PL2012-07-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALFIT.PL/2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2011 R., REP. A NR 1092/2011, NOTARIUSZ EWA KUŚMIERSKA, UL. STASZICA 6 LOK.13, WARSZAWA2011-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaICT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1422154202011-05-16 do dziś
4. Numer KRS0000346142 2011-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2012-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2011-05-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2011-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKIEL2012-10-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2012-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-05-16 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-16 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-05-16 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-16 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-05-16 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-16 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-01-28 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2016-01-28 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2012 okres 16.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
2data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
3data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
4data złożenia 11.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
6data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
10data złożenia 07.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3/31.05.2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NOTARIUSZ GRZEGORZ SIKORA KANCELARIA NOTARIALNA W GRZEGORZ SIKORA I MACIEJ SZCZĘSNY SPÓŁKA CYWILNA W PIASECZNIE REPERTORIUM A 5382/2021 Z 31.05.2021 R. ,2021-10-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2021-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŻEGOTA2021-10-28 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NOTARIUSZ GRZEGORZ SIKORA KANCELARIA NOTARIALNA G.SIKORA I M.SZCZĘSNY S.C. W PIASECZNIE REP A 5382/2021, 31.05.2021 ,2021-10-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów