EN-CHEM GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000385710
Numer REGON: 241958239
Numer NIP: 6312634396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/1066/22/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-CHEM GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2011-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica JASNA nr domu 8 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2012-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2011 R. NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2835/2011 20.05.2011 R. NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4048/2011 ZMIENIONO: § 2, § 20 PKT 42011-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2011-05-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2011-05-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIÓRKOWSKI2011-05-27 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIÓRKOWSKA2011-05-27 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIÓRKOWSKI2011-05-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ STANISŁAW2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-05-27 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-05-27 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2012 okres 08.04.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 17.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
10data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
11data złożenia 18.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.04.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.04.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ AGNIESZKA RACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REPERTORIUM A NUMER 9338/2021 , 22.11.20212022-03-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNAPIÓRKOWSKI2022-03-02 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ AGNIESZKA RACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REPERTORIUM A NUMER 9338/2021 , 22.11.20212022-03-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów