KANCELARIA PODATKOWA - BIURO RACHUNKOWE „TECOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000385508
Numer REGON: 241907986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-08-05
Sygnatura akt[RDF/231373/20/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA PODATKOWA - BIURO RACHUNKOWE „TECOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2011-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica GRANICZNA nr domu 12 nr lokalu 107-108 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2012-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.2011 R., NOTARIUSZ STANISŁAWA BŁOŃSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. J.KADENA-BANDROWSKIEGO 3/5, -REPERTORIUM A NUMER 337/2011; 28.04.2011 R., REP. A NR 11745/2011, NOTARIUSZ STANISŁAWA BŁOŃSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. J.KADENA-BANDROWSKIEGO 3/5, -ZMIENIONO § 8 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2011-05-10 do dziś
209.05.2016R., REP. A NR 4432/2016 KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NOTARIUSZ ADRIAN PODSIADŁO. ZMIENIONO §2.2016-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCHTOŁ2011-05-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANETA2011-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ2011-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCHTOŁ2011-08-04 do dziś
2. ImionaHALINA JULIA2011-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ2016-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCHTOŁ2016-06-17 do dziś
2. ImionaHENRYK ZYGMUNT2016-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ2016-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13500,00 ZŁ2011-05-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-05-10 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-10 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-10 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2012 okres 08.02.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
3data złożenia 09.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
6data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
7data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
8data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.02.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.02.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3/10/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.10.2018R., REP. A NR 13183/2018, NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. GRANICZNEJ 12/111,2019-01-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2019-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGRYCHTOŁ2019-01-28 do dziś
2. ImionaHENRYK ZYGMUNT2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3/10/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.10.2018R., REP. A NR 13183/2018, NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. GRANICZNEJ 12/111,2019-01-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów