INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000385043
Numer REGON: 142924560
Numer NIP: 5252506859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/13328/23/384]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLKOWA nr domu 30 kod pocztowy 01-207 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2011 R., TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4551/20112011-04-29 do dziś
209.04.2013, REP. A NR 858/2013, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, 00-658 WARSZAWA, UL. LWOWSKA 2 LOK.4, ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: § 4 UST. 1, § 5 UMOWY SPÓŁKI2013-04-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2015R., REP. A NR 3275/2015, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZPECHTEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 15 LOK. 7, ZMIANA: §3, §5, §10 UST. 2, §10 UST. 3, §16 UST. 1 PKT 15), §16 UST. 1 PKT 15), §16 UST. 1 PKT 16) LIT. C).2015-07-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.09.2021R., REP. A NR 5152/2021, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZPECHTEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 15 LOK. 7, ZMIANA: §11,§14, §15,§16,§17,§18,§19,§20,§21,§22,§23,§24 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2021R., REP. A NR 6666/2021, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZPECHTEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 15 LOK. 7, ZMIANA: §18.2021-12-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.01.2023 R., REP. A NR 22/2023, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZPECHTEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 15 LOK 7, ZMIANA § 12 UST. 3 I 4, § 14 UST. 2 I 3 , § 15 UST. 2, § 16, § 17 UST. 1 I 2 , § 18 UST 2 PKT 3, § 21 UST. 1 PKT 6. PRZYJĘTY ZOSTAŁ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0121007842011-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000010681 2011-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40.946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.473.000,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20473000,00 ZŁ2013-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112973000,00 ZŁ2013-04-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2011-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZNADEL2019-08-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GRZEGORZ2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŻOGA2018-02-02 do dziś
2. ImionaMARCIN LESZEK2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2016-10-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTROPACZYŃSKA2021-12-23 do dziś
2. ImionaJOLANTA EWA2021-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-23 do dziś
21. NazwiskoKUNICKI2021-12-23 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2021-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-23 do dziś
31. NazwiskoKOWALSKI2021-12-23 do dziś
2. ImionaJACEK2021-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-23 do dziś
41. NazwiskoWÓJCIK2021-12-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JERZY2021-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-04-29 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-29 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-04-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-04-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-04-29 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-04-29 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-04-29 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-04-29 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-04-29 do dziś
1046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2012 okres 13.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
2data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
3data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
5data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
7data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
8data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
11data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta113.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-10-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ DATACOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEPROWADZONE PRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI DATACOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 W ZW. Z ART. 515 §1 ORAZ ART. 516 §6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DATACOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.09.2013 R., REP. A NR 3133/2013 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZPECHTEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE.2013-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów