EWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000384782
Numer REGON: 142913414
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-08-31
Sygnatura akt[RDF/235813/20/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142913414 NIP 82223332612011-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2011-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica WARSZAWSKA nr domu 157 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2011-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 MARCA 2011 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA -IWAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK -NOTARIUSZ, DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA -NOTARIUSZ, 00-137 WARSZAWA UL. ELEKTORALNANR 11 M 7, REPERTORIUM A NR 1405/20112011-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMBEL2011-04-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32 000 ZŁ2011-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaPIOTR HUBERT2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32 000 ZŁ2011-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2013-04-02 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2013-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32000 ZŁ2013-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego96000,00 ZŁ2011-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2011-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2013-04-02 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2013-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMBEL2011-04-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaPIOTR HUBERT2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-04-27 do dziś
287 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-04-27 do dziś
387 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-04-27 do dziś
488 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-04-27 do dziś
588 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2011-04-27 do dziś
688 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-27 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-27 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-27 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2011-04-27 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-27 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-27 do dziś
1286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-04-27 do dziś
1368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-04-27 do dziś
1468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-04-27 do dziś
1573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-27 do dziś
1673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-04-27 do dziś
1773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-04-27 do dziś
1873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-04-27 do dziś
1973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-04-27 do dziś
2071 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-04-27 do dziś
2171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-27 do dziś
2270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-04-27 do dziś
2386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-04-27 do dziś
2474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-27 do dziś
2584 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2011-04-27 do dziś
2686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-04-27 do dziś
2786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-04-27 do dziś
2886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-04-27 do dziś
2986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-27 do dziś
3087 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-04-27 do dziś
3187 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 23.03.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
2data złożenia 01.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów