E-POINT MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000384244
Numer REGON: 142914543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12324/21/703]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142914543 NIP 52136020852012-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaE-POINT MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FILONA nr domu 16 kod pocztowy 02-658 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@E-POINT.PL2018-10-04 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://E-POINT.PL2018-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DN. 08.04.2011 -NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 2300/20112011-04-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2014, REP. A NR 5394/2014, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻYTNIA 15A LOK. 30 ZMIENIONE PARAGRAFY: § 1 UST. 2, § 5, § 7, § 11 UST. 102014-10-14 do dziś
325.09.2014 R., NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8302/2014, ZMIANA: § 3, § 10 UST. 1 PKT. 4.2014-11-06 do dziś
423.07.2018 R., REP. A NR 32284/2018, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST.2, § 2 UST.1, § 32018-10-04 do dziś
56 GRUDNIA 2018 R., REP. A NR 48270/2018, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 12 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-01-07 do dziś
626 LUTEGO 2021 R., REPERTORIUM A NR 837/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ BRANDT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UST. 2, ZMIANA § 3 UST. 1 I UST. 6, § 4 ORAZ § 12 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaE-POINT SPÓŁKA AKCYJNA2011-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163303632011-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000024163 2011-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.300,00 ZŁOTYCH2020-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego61300,00 ZŁ2020-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM;2011-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSICKI2021-03-31 do dziś
2. ImionaZENON2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKLARSKI2021-03-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJASIŃSKA2021-03-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-04-26 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-04-26 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-04-26 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-04-26 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-04-26 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-04-26 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-26 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-10-04 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2012 okres 08.04.2011 - 31.12.20112012-12-31 do dziś
2data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-22 do dziś
3data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
5data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
6data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
7data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.03.20202020-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.04.2011 - 31.12.20112012-12-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.03.20202020-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.04.2011 - 31.12.20112012-12-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.03.20202020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów