ZACISZE LORETAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000383181
Numer REGON: 241849668
Numer NIP: 5732825493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4258/23/310]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZACISZE LORETAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2011-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY nr domu 39/41 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2011-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2011 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 18A, REP. A NR 404/2011.2011-04-08 do dziś
223.08.2011 R., REP. A NR 4047/2011, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 18A ZMIENIONO PAR. 192011-10-12 do dziś
306.08.2014 R., NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 4, REPERTORIUM A NR 1124/2014 - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2014-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2011-04-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2011-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500, 00 ZŁ2012-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIULCZYŃSKI2012-02-23 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500, 00 ZŁ2012-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego225000, 00 ZŁ2012-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1220000, 00 ZŁ2012-09-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY NETTO 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA JEDNOOSOBOWO ZA ZGODĄ ZAWARTĄ W UCHWALE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIULCZYŃSKI2012-02-23 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2011-04-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2011-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-08 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2012 okres 31.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
2data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
3data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
5data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
13data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
14data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
16data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów