CDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000382311
Numer REGON: 021493992
Numer NIP: 8992714823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10975/22/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SKARBOWCÓW nr domu 4 kod pocztowy 53-025 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2011 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B, REPERTORIUM A NR 2858/2011.2011-03-30 do dziś
230.07.2012 R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA - PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BOLESŁAWA PRUSA 1 LOK. 25, REPERTORIUM A NUMER 2820/2012, ZMIANA § 1 PKT 1, 2 ORAZ § 1 PKT 1.3 UMOWY SPÓŁKI2012-08-21 do dziś
317.01.2013 R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA - PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. B.PRUSA 1 LOK 25, REPERTORIUM A NUMER 190/2013, ZMIANA § 1 PKT 1.2 ORAZ § 1 PKT 1.3 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-12 do dziś
414.03.2019R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SKWIERZYŃSKIEJ NR 21 LOK. 16, REP. A NR 1160/2019; ZMIENIONO §1 UST. 1.2 I 1.3 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2011-03-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KAZIMIERZ2011-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHAŁOWSKI2011-03-30 do dziś
2. ImionaROBERT2011-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-30 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-03-30 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-03-30 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-03-30 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2011-03-30 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-03-30 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-03-30 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-03-30 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-23 do dziś
2data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-23 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-11 do dziś
5data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
6data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
7data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
8data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
11data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-10-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 2523/2022 Z DNIA 27.04.2022R. NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16 ,2022-05-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI2022-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWARCHAŁOWSKI2022-05-18 do dziś
2. ImionaROBERT2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY REP. A NR 2523/2022 Z DNIA 27.04.2022R. NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16 , 27.04.2022 ,2022-05-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów