PENTERIS, TOKAJ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000381032
Numer REGON: 015493287
Numer NIP: 5252269218
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-08-01
Sygnatura akt[RDF/555045/23/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2011-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPENTERIS, TOKAJ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BIELAŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 00-085 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2010 R. REP. A NR 22929/2010, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ROBERT GILER2011-03-17 do dziś
205.12.2011 R. AKT NOTARIALNY -REP. A NR 20627/2011; NOTARIUSZ RENATA CHOROMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA I.BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA W. GŁADKOWSKI R. GILER NOTARIUSZE SP.P., 00-073 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO NR 2 -UCHYLONE PARAGRAFY OD § 1 DO § 15, PRZYJĘTA NOWA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD § 1 DO § 152012-01-19 do dziś
320.01.2014 R., REP. A NR 1426/2014; NOTARIUSZ IWONA BOGUSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHROMAŃSKA W. GŁADKOWSKI R. GILER NOTARIUSZE SP.P., 00-073 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO NR 2, UCHYLONY § 10, PRZYJĘTA NOWA TREŚĆ § 102014-01-28 do dziś
411.12.2014 R., REP. A NR 26411/2014, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA W. GŁADKOWSKI R. GILER NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, PL. PIŁSUDSKIEGO NR 2, 00-073 WARSZAWA, UCHYLENIE §1, §2, §6 ORAZ §7 I PRZYJĘCIE ICH NOWEJ TREŚCI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2015-01-21 do dziś
531.03.2015 R., REP. A NR 753/2015, NOTARIUSZ RENATA CHOROMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLENIE §1, §2, §6 ORAZ §7 I PRZYJĘCIE ICH NOWEJ TREŚCI2015-04-22 do dziś
610.01.2018R., REP. A NR 1296/2018, NOTARIUZ MATEUSZ TEPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI §1, §6 ORAZ §72018-02-21 do dziś
713.12.2019 R., REP. A NR 41300/2019, NOTARIUSZ MATEUSZ TEPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE § 1, § 2, § 6, § 7 I PRZYJĘCIE ICH TREŚCI W NOWYM BRZMIENIU. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-03-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW A. TOKAJ, D.PERSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 22.12.2010 R., REP. A NR 22929/2010 NOTARIUSZ W WARSZAWIE ROBERT GILER2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. TOKAJ, D.PERSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-03-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-03-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000148845 2011-03-17 do dziś
5. Numer REGON0154932872011-03-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoTOKAJ2011-03-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROBERT2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-02-12 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-17 do dziś
2
1. NazwiskoSAWA RYBACZEK2012-01-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2012-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-19 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2012-01-19 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-19 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-19 do dziś
3
1. NazwiskoPYTLAS2018-02-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2012-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-19 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2012-01-19 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-21 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-19 do dziś
4
1. NazwiskoKASTYAK2018-02-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2018-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-21 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2018-02-21 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-21 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAS2018-02-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2015-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKAJ2011-03-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROBERT2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2011-03-17 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA.2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
2data złożenia 07.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-11 do dziś
3data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
5data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
6data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
11data złożenia 21.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-21 do dziś
12data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-23 do dziś
13data złożenia 11.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-11 do dziś
14data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-11 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów