APTEKA STAROWIEJSKA SPÓŁKA JAWNA STEFAN WOLNIEWICZ FILIP WOLNIEWICZ EWA WOLNIEWICZ KAMILA WOLNIEWICZ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000380954
Numer REGON: 221195248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533246/23/417]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221195248 NIP 58823751692011-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA STAROWIEJSKA SPÓŁKA JAWNA STEFAN WOLNIEWICZ FILIP WOLNIEWICZ EWA WOLNIEWICZ KAMILA WOLNIEWICZ2011-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2011-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica STAROWIEJSKA nr domu 4 A kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2011-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.02.2011 09.03.2011 ZMIENIONO PAR. 2 PKT 22011-03-16 do dziś
221.10.2011 R., ZMIANA PAR.: 2, 7, 8, 10, 132011-11-21 do dziś
316.10.2017R., ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2017-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-03-16 do dziś
2. ImionaSTEFAN2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-03-16 do dziś
2. ImionaFILIP2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-11-21 do dziś
2. ImionaKAMILA2011-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-11-21 do dziś
2. ImionaEWA2011-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-11-21 do dziś
2. ImionaKAMILA2011-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-11-21 do dziś
2. ImionaEWA2011-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-03-16 do dziś
2. ImionaSTEFAN2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2011-03-16 do dziś
2. ImionaFILIP2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-03-16 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-03-16 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
10data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
11data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
12data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów