ASTON-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000380830
Numer REGON: 301698192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2012-09-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21296/12/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica 3 MAJA nr domu 47 nr lokalu 12 kod pocztowy 61-728 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2011 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2319/2011.2011-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAIL2011-03-16 do dziś
2. ImionaPARMINDER SINGH2011-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAIL2011-03-16 do dziś
2. ImionaPARMINDER SINGH2011-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOBAŃSKA2011-11-10 do dziś
2. ImionaWERONIKA ZUZANNA2011-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 10 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH2011-03-16 do dziś
213 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2011-03-16 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
447 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-03-16 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1313 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2011-03-16 do dziś
1447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
2047 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-16 do dziś
2147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-16 do dziś
2247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-16 do dziś
2347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-03-16 do dziś
2413 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH2011-03-16 do dziś
2547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-03-16 do dziś
2655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-03-16 do dziś
2755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-03-16 do dziś
2855 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2011-03-16 do dziś
2955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-03-16 do dziś
3056 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-16 do dziś
3156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-16 do dziś
3256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-16 do dziś
3356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-03-16 do dziś
3456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-03-16 do dziś
3513 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-03-16 do dziś
3656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-03-16 do dziś
3713 93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW2011-03-16 do dziś
3813 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2011-03-16 do dziś
3913 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2011-03-16 do dziś
4013 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-03-16 do dziś
4113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-16 do dziś
4224 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2011-03-16 do dziś
4313 10 A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ2011-03-16 do dziś
4424 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2011-03-16 do dziś
4524 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2011-03-16 do dziś
4624 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2011-03-16 do dziś
4724 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2011-03-16 do dziś
4824 34 Z PRODUKCJA DRUTU2011-03-16 do dziś
4924 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2011-03-16 do dziś
5024 42 PRODUKCJA ALUMINIUM2011-03-16 do dziś
5124 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO2011-03-16 do dziś
5224 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2011-03-16 do dziś
5324 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2011-03-16 do dziś
5413 10 B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ2011-03-16 do dziś
5524 44 Z PRODUKCJA MIEDZI2011-03-16 do dziś
5624 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2011-03-16 do dziś
5724 46 Z WYTWARZANIE PALIW JĄDROWYCH2011-03-16 do dziś
5824 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2011-03-16 do dziś
5924 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA2011-03-16 do dziś
6024 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2011-03-16 do dziś
6124 54 ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2011-03-16 do dziś
6224 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2011-03-16 do dziś
6324 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-16 do dziś
6425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-03-16 do dziś
6513 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2011-03-16 do dziś
6625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-03-16 do dziś
6725 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2011-03-16 do dziś
6825 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-03-16 do dziś
6925 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2011-03-16 do dziś
7025 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2011-03-16 do dziś
7125 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-03-16 do dziś
7225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-03-16 do dziś
7325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-03-16 do dziś
7425 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2011-03-16 do dziś
7525 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2011-03-16 do dziś
7613 10 D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI2011-03-16 do dziś
7725 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2011-03-16 do dziś
7825 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2011-03-16 do dziś
7925 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-03-16 do dziś
8025 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2011-03-16 do dziś
8125 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2011-03-16 do dziś
8225 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2011-03-16 do dziś
8325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-16 do dziś
8426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-03-16 do dziś
8526 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-03-16 do dziś
8626 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-03-16 do dziś
8713 20 PRODUKCJA TKANIN2011-03-16 do dziś
8826 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2011-03-16 do dziś
8926 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-03-16 do dziś
9026 5 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2011-03-16 do dziś
9126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2011-03-16 do dziś
9226 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2011-03-16 do dziś
9326 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2011-03-16 do dziś
9426 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2011-03-16 do dziś
9526 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-03-16 do dziś
9646 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2011-03-16 do dziś
9746 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-03-16 do dziś
9813 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2011-03-16 do dziś
9946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-03-16 do dziś
10046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-03-16 do dziś
10146 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-03-16 do dziś
10246 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2011-03-16 do dziś
10346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-03-16 do dziś
10446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-03-16 do dziś
10546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-03-16 do dziś
10646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2011-03-16 do dziś
10746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2011-03-16 do dziś
10846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2011-03-16 do dziś
10913 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2011-03-16 do dziś
11046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-03-16 do dziś
11146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-03-16 do dziś
11246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-03-16 do dziś
11346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-03-16 do dziś
11446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-03-16 do dziś
11546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-03-16 do dziś
11646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-03-16 do dziś
11746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-03-16 do dziś
11846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2011-03-16 do dziś
11946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-03-16 do dziś
12013 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2011-03-16 do dziś
12146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-03-16 do dziś
12246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-03-16 do dziś
12346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2011-03-16 do dziś
12446 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2011-03-16 do dziś
12546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-03-16 do dziś
12646 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2011-03-16 do dziś
12746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2011-03-16 do dziś
12846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2011-03-16 do dziś
12946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-03-16 do dziś
13047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 16.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów