BUS FOR TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000380626
Numer REGON: 142850620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-08-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/48637/15/988]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142850620 NIP 95221053692015-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS FOR TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JEZIOROWA nr domu 67L kod pocztowy 03-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2011, NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK W WARSZAWIE, REP A NR 958/20112011-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERTAŁA2011-03-14 do dziś
2. ImionaMARCIN DAMIAN2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000 ZŁ2011-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWIAK2011-03-14 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 ZŁ2011-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDŁO2011-03-14 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 ZŁ2011-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2011-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 ZŁ2011-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2011-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERTAŁA2011-03-14 do dziś
2. ImionaMARCIN DAMIAN2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWIAK2011-03-14 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDŁO2011-03-14 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2011-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2011-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-03-14 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-14 do dziś
327 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2011-03-14 do dziś
427 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-03-14 do dziś
528 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2011-03-14 do dziś
628 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2011-03-14 do dziś
728 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2011-03-14 do dziś
828 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2011-03-14 do dziś
928 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2011-03-14 do dziś
1028 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2011-03-14 do dziś
1128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2011-03-14 do dziś
1222 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2011-03-14 do dziś
1328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-14 do dziś
1429 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2011-03-14 do dziś
1529 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2011-03-14 do dziś
1629 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2011-03-14 do dziś
1729 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2011-03-14 do dziś
1829 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
1929 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-03-14 do dziś
2029 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-03-14 do dziś
2129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
2232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-14 do dziś
2322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-03-14 do dziś
2433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-03-14 do dziś
2533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-03-14 do dziś
2633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-03-14 do dziś
2733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-03-14 do dziś
2833 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2011-03-14 do dziś
2933 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2011-03-14 do dziś
3033 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-03-14 do dziś
3133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-03-14 do dziś
3233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-03-14 do dziś
3338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-03-14 do dziś
3425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-03-14 do dziś
3543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-03-14 do dziś
3645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-03-14 do dziś
3745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
3845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
3945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
4045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
4145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-03-14 do dziś
4247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-03-14 do dziś
4347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-03-14 do dziś
4447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-03-14 do dziś
4525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-03-14 do dziś
4649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-03-14 do dziś
4752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-03-14 do dziś
4871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-03-14 do dziś
4974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-03-14 do dziś
5074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-14 do dziś
5177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-03-14 do dziś
5277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-14 do dziś
5377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-14 do dziś
5496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-14 do dziś
5525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-03-14 do dziś
5625 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2011-03-14 do dziś
5725 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2011-03-14 do dziś
5825 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2011-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 14.03.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.03.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów