„HEWDEN” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000380456
Numer REGON: 121477547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-04-22
Sygnatura akt[RDF/377632/22/622]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121477547 NIP 55217075032013-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEWDEN” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina LANCKORONA miejscowość SKAWINKI2018-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINKI nr domu 65 kod pocztowy 34-143 poczta LANCKORONA kraj POLSKA 2018-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2010 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ KRZESZOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA PIWOWARCZYK, ANDRZEJ KRZESZOWIAK, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, REP. A NR 10655/2010 DATA ZMIANY AKTU NOTARIALNEGO: 08.02.2011 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ KRZESZOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA PIWOWARCZYK, ANDRZEJ KRZESZOWIAK, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, REP. A NR 1506/2011 ZMIENIONO § 5 UST. 5 ORAZ DODANO W § 5 UST. 62011-03-10 do dziś
220.06.2013, REP. A NR 5306/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ KRZESZOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, ZMIANA §5 UMOWY2013-11-12 do dziś
329.12.2017 R., REP. A NR 1081/2017, KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA PIWOWARCZYK, ANDRZEJ KRZESZOWIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, ZMIANA §2 UST.12018-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2011-03-10 do dziś
2. ImionaJAN2011-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHULBÓJ2011-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZDZISŁAW2011-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2011-03-10 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2011-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUC2013-11-12 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ PAWEŁ2013-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000,00 ZŁ2011-03-10 do dziś
2426000, 00 ZŁ2013-11-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIAGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUC2013-11-12 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ PAWEŁ2013-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2013-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHULBÓJ2011-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZDZISŁAW2011-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-03-10 do dziś
223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2011-03-10 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-03-10 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-03-10 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-03-10 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-03-10 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-03-10 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-10 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-03-10 do dziś
1008 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2012 okres 10.03.2011-31.12.20112012-05-21 do dziś
2data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
3data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
4data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
5data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
6data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
7data złożenia 17.08.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
8data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
9data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
10data złożenia 22.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-11 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.03.2011-31.12.20112012-05-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
7OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-11 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.03.2011-31.12.20112012-05-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
7OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów