CUBE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000379765
Numer REGON: 121470203
Numer NIP: 6772355060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-12-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/69732/22/161]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121470203 NIP 67723550602012-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PALISADOWA nr domu 20/22 kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2010 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 182 B, REPERTORIUM ANR 1596/2010.2011-03-02 do dziś
222 GRUDNIA 2011 ROKU REPERTORIUM A NR 9096/2011 NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. SIENNEJ 72/5 PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2012-02-03 do dziś
325.05.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2032/2012 ZMIANA: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 UMOWY SPÓŁKI2012-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZCZENKO2012-02-03 do dziś
2. ImionaDMITRIJ2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYOKOŚCI 68.000,00 ZŁ2012-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLESSARI INVESTMENTS LIMITED2018-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁOTYCH2018-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE „BT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0118793632022-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000061936 2022-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000 ZŁOTYCH2022-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego170000,00 ZŁ2012-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport167000,00 ZŁ2012-02-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSÓJKA2021-02-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-07-27 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-07-27 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-27 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-27 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-27 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-27 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-27 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-07-27 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-27 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2012 okres 02.03.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
2data złożenia 09.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
3data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
5data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-03 do dziś
6data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
7data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
8data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
9data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
10data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
11data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.03.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.03.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów