AQUAPARK STODOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000379627
Numer REGON: 121474810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325575/21/556]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2011-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1214748102013-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAPARK STODOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-06-29 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-02 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DEKERTA nr domu 24 kod pocztowy 30-703 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu104.02.2011 R., NOTARIUSZ SYLWIA -MAJERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A NR 1251/20112011-03-02 do dziś
222.03.2011 R., REP. A NR 3431/2011, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA §1 ORAZ §6 UST. 22011-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDO-ZBYT KRUSZYWA NATURALNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2413935012011-03-02 do dziś
4. Numer KRS0000342859 2011-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-03-02 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002011-03-02 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-03-02 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2011-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-03-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002011-03-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁCE „BUDO-ZBYT KRUSZYWA NATURALNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ „BUDO-ZBYT KRUSZYWA NATURALNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU PANA ANDRZEJA CICHECKIEGO UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2011-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDO-ZBYT KRUSZYWA NATURALNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2413935012011-03-02 do dziś
4. Numer KRS0000342859 2011-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2011-03-02 do dziś
243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-03-02 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-02 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-03-02 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-02 do dziś
693 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2011-03-02 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-03-02 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-03-02 do dziś
993 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2011-03-02 do dziś
1093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-03-02 do dziś
1185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-02 do dziś
1243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-03-02 do dziś
1386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-03-02 do dziś
1496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-03-02 do dziś
1532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-02 do dziś
1646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-03-02 do dziś
1747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-02 do dziś
1847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-03-02 do dziś
1958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-03-02 do dziś
2058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-03-02 do dziś
2163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-03-02 do dziś
2263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-03-02 do dziś
2343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-03-02 do dziś
2463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-02 do dziś
2564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-03-02 do dziś
2664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-03-02 do dziś
2764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-03-02 do dziś
2866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-03-02 do dziś
2969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO I REPREZENTOWANIA KLIENTÓW PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI2011-03-02 do dziś
3070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-03-02 do dziś
3170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-03-02 do dziś
3270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-02 do dziś
3371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-03-02 do dziś
3443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-03-02 do dziś
3573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-03-02 do dziś
3673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-03-02 do dziś
3774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-02 do dziś
3878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-03-02 do dziś
3978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-03-02 do dziś
4078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-03-02 do dziś
4182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-03-02 do dziś
4282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-03-02 do dziś
4382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-02 do dziś
4496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-02 do dziś
4543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-03-02 do dziś
4643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-03-02 do dziś
4743 31 Z TYNKOWANIE2011-03-02 do dziś
4843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-03-02 do dziś
4943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2013 okres 04.02.2011 - 31.12.20112013-06-19 do dziś
2data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
10data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.02.2011 - 31.12.20112013-06-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.02.2011 - 31.12.20112013-06-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów