OPIEKA ZDROWOTNA „BONITAS” ROGOWSKA-GOŁĘBIOWSKA, ORZEŁ-TATARA, ZŁOTOWSKA, ROGOZIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000378383
Numer REGON: 432721995
Numer NIP: 7122884156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400912/22/591]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2011-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOPIEKA ZDROWOTNA „BONITAS” ROGOWSKA-GOŁĘBIOWSKA, ORZEŁ-TATARA, ZŁOTOWSKA, ROGOZIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA2012-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2011-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica HIPOTECZNA nr domu 4 kod pocztowy 20-027 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2011-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126 STYCZNIA 2011 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA TWARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE REP. A NR 322/20112011-02-15 do dziś
209 STYCZNIA 2012 ROKU -ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK „BONITAS” SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ O FIRMIE GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK „BONITAS” ROGOWSKA-GOŁĘBIOWSKA, ORZEŁ-TATARA, ZŁOTOWSKA, ROGOZIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA -UCHWAŁA Z DNIA 26 STYCZNIA 2011 R WSPÓLNICY2011-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK „BONITAS” S.C.2011-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze68425, 68325, 79038, 790392011-02-15 do dziś
5. Numer REGON4327219952011-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoROGOWSKA GOŁĘBIOWSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaANETA RENATA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-02-15 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś
2
1. NazwiskoROGOZIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-02-15 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś
3
1. NazwiskoORZEŁ TATARA2011-02-15 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-02-15 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś
4
1. NazwiskoZŁOTOWSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaTERESA ANNA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-02-15 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST SKUTECZNIE REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z PARTNERÓW, KTÓRZY SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2011-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKA GOŁĘBIOWSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaANETA RENATA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ TATARA2011-02-15 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOTOWSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaTERESA ANNA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192011-02-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów