BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000377997
Numer REGON: 142800288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13374/22/382]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2011-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142800288 NIP 52524988702011-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA2011-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KLECIŃSKA nr domu 125 kod pocztowy 54-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-05-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BONEVITAE.PL2022-06-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BONEVITAE.PL2022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124-01-2011, JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOKAL 5, REPERTORIUM A NR 1296/20112011-02-09 do dziś
218.03.2011 R., REP. A NR 3803/2011, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRACKA NR 18 LOKAL 5, WARSZAWA ZMIENIONO: § 7 STATUTU2011-03-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24.05.2011 R., REP. A NR 2423/2011, NOTARIUSZ OLGA BOGUSZ KANCELARIA NOTARIALNA, UL. TARGOWA NR 69 LOK.3, WARSZAWA ZMIENIONO: § 30 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2011-06-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 29.08.2011 R., REP. A NR 11138/2011, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRACKA NR 18 LOKAL 5, WARSZAWA ZMIENIONO: § 7 STATUTU2011-10-05 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 03.10.2011 R., REP. A NR 12715/2011, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRACKA NR 18 LOKAL 5, WARSZAWA: ZMIANA: § 7 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 62011-10-18 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24.10.2011 R., REP. A NR 13721/2011, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRACKA NR 18 LOKAL 5, WARSZAWA; ZMIENIONO: § 7 UST. 1 STATUTU.2011-11-21 do dziś
703-02-2012 R., REPERTORIUM A NR 1291/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRACKA NR 18 LOKAL 5, 00-028 WARSZAWA: ZMIENIONO: § 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2012-04-20 do dziś
826.07.2012, REP. A NR 11491/2012, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, UL. BRACKA NR 18 LOK.5, WARSZAWA ZMIENIONO: § 7 UST. 1-5, § 14 UST. 3, § 17 UST. 2 ORAZ § 21 STATUTU2012-08-14 do dziś
9AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R., REP. A NR 3190/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.RZYMOWSKIEGO 34 W WARSZAWIE. ZMIENIONO §7 UST. 1 STATUTU.2013-09-02 do dziś
10AKT NOTARIALNY SPORZADZONY W DNIU 26.02.2014 R., REP. A NR 461/2014, NOTARIUSZ MARIA ROHAN-KREJ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RYSIEJ 3 LOK. 1 WE WROCŁAWIU ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU2014-05-08 do dziś
1130.09.2013 R., REP. A NR 7991/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34, ZMIENIONO STATUT W § 7, § 24, § 29 I § 30, USUNIĘTO ZAPIS § 26 UST. 1 LIT N)2014-07-02 do dziś
12AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 05.09.2014 R., REP. A NR 3549/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL. KASZTANOWEJ 3A LOKAL 207, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 STATUTU2014-11-24 do dziś
1329.12.2014 R., REP. A NR 11221/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMKOWSKIEGO NR 34, ZMIANA § 2, § 6 UST. 1 POPRZEZ DODANIE DO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PUNKTÓW 53) I 54), ZMIANA § 15 STATUTU2015-02-17 do dziś
1430.12.2016 R., NOTARIUSZ DOMINIK STEC, KANCELARIA NOTARIALA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2124/2016; ZMIANA: §7 UST. 1.2017-06-26 do dziś
1520.09.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RICHTER-WITOSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2391/2018; ZMIANA: §14 UST. 3; §21 UST. 1; §21 UST. 4; §22 UST. 1; §24 UST. 1; §29 UST. 5.2018-12-03 do dziś
1623.07.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RICHTER-WITOSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1670/2019 ZMIANA: §7 UST. 12020-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2011-02-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1761607,00 ZŁ2020-05-18 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego180000,00 ZŁ2014-07-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji17616072020-05-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1761607,00 ZŁ2020-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-02-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii509722011-02-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-02-09 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-02-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii490282011-02-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-02-09 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-03-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii554962011-03-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-03-30 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2011-10-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii242722011-10-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-10-05 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2011-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii93452011-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2011-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii45002011-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-21 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2012-04-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii56072012-04-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-04-20 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2012-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii468712012-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-08-14 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2013-09-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii90002013-09-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-09-02 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2014-05-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii170002014-05-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-05-08 do dziś
111. Nazwa serii akcjiK2014-07-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii600002014-07-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-07-02 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2014-11-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii846002014-11-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-11-24 do dziś
131. Nazwa serii akcjiŁ2017-06-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5128882017-06-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-26 do dziś
141. Nazwa serii akcjiM2017-06-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002017-06-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-26 do dziś
151. Nazwa serii akcjiN2020-05-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7320282020-05-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-05-18 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKOWICZ2019-03-26 do dziś
2. ImionaBARBARA ALICJA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEWCZYK2020-05-18 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-18 do dziś
21. NazwiskoKUBIC2018-12-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-03 do dziś
31. NazwiskoZIELIŃSKI2016-11-14 do dziś
2. ImionaMAREK SŁAWOMIR2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-02-17 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2015-02-17 do dziś
326 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2015-02-17 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-17 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-17 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-17 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-02-17 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-02-17 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-02-17 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2012 okres 24.01.2011-31.12.20112012-08-14 do dziś
2data złożenia 07.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5data złożenia 19.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
6data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
7data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta124.01.2011-31.12.20112012-08-14 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.01.2011-31.12.20112012-08-14 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.01.2011-31.12.20112012-08-14 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów