FIRMA HANDLOWA „RIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000377812
Numer REGON: 180664074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/9819/23/388]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZESKI gmina GRĘBÓW miejscowość JAMNICA2011-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość JAMNICA nr domu 160 kod pocztowy 39-410 poczta GRĘBÓW kraj POLSKA 2011-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2011 R., PRZED NOTARIUSZEM HALINĄ CHOJNACKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOBRZEGU PRZY UL. SIENKIEWICZA 25, REP. A NR 789/2011, UMOWA SPÓŁKI Z O.O.2011-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-02-07 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ROMAN2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ ORAZ UŁAMKOWA CZĘŚĆ W 1/2 W 15 UDZIAŁACH PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ POSIADANYCH RAZEM ZE WSPÓLNIKIEM ALEKSANDRĄ PAWLINA2012-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-02-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ ORAZ UŁAMKOWA CZĘŚĆ W 1/2 W 15 UDZIAŁACH PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ POSIADANYCH RAZEM ZE WSPÓLNIKIEM MIECZYSŁAWEM ROMANEM PAWLINA2012-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-02-07 do dziś
2. ImionaMARCIN KONRAD2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-02-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-02-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: 1. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE Z PREZESEM BĄDŹ WICEPREZESEM ZARZĄDU2011-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-05-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-05-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-05-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-05-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ROMAN2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLINA2011-05-16 do dziś
2. ImionaMARCIN KONRAD2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-02-07 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-07 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-02-07 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-07 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-02-07 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-02-07 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-07 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-02-07 do dziś
966 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-02-07 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2012 okres 01.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
2data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
3data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
5data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6data złożenia 01.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
7data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
8data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
9data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
10data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
11data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
12data złożenia 16.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-05-312023-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów