FORPOL WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERGONOMICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000377753
Numer REGON: 301677043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349278/21/667]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFORPOL WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERGONOMICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WĘGLOWA nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-122 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFORPOL WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERGONOMICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU2021-06-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2021-06-02 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 6 nr lokalu 32 kod pocztowy 15-063 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2021-06-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2011 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3 W POZNANIU, REP. A NR 779/2011.2011-02-09 do dziś
215.04.2011 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3 60-834 POZNAŃ, REP. A NR 3580/2011, ZMIENIONO § 6 UST. 2, § 7, § 8 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI.2011-05-19 do dziś
329.01.2016 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 480/2016 - ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 11.03.2016 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1432/2016 - ZMIENIONO § 10 UST. 1 I § 12 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 R. SPORZĄDZONY PRZEZ MARTĘ NOWAK - ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO - NOTARIUSZA W POZNANIU Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY MICKIEWICZA 18/3 W POZNANIU REPERTORIUM A NR 6245/2017 ZMIENIONO PARAGRAF 1, 2, 5, 6 UMOWY SPÓŁKI2017-10-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2018 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3, 60-834 POZNAŃ, REP. A NR 771/2018, ZMIENIONO PARAGRAF 5 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-27 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2019 R., REP.A NR 2079/2019 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.12.2019 R., REP.A NR 6325/2019, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PRUSA 5/2, ZMIENIONO TREŚĆ §§ 2,6,7,9,10,11,122020-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENTEL2016-03-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TADEUSZ2016-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.400,00 ZŁ2020-04-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-03-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORPOL WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675422902017-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000682878 2017-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAS2017-10-26 do dziś
2. ImionaMAKSIM2017-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.550,00 ZŁ2020-04-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2017-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2011-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORPOL WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675422902017-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000682878 2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMENTEL2016-03-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TADEUSZ2016-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-03-25 do dziś
21. NazwiskoKARAS2018-06-27 do dziś
2. ImionaMAKSIM2018-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-06-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2018-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-11-08 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-11-08 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-08 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-11-08 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-11-08 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY2019-11-08 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-11-08 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-11-08 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 2011 R.2012-08-01 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
3data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-29 do dziś
4data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
9data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
10data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-08-01 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów