HIGHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000377704
Numer REGON: 060733196
Numer NIP: 9462620368
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351488/21/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 nr lokalu 1A kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2010 R. NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 5952/20102011-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMIUK2011-02-04 do dziś
2. ImionaHUBERT DANIEL2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2011-02-04 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZECHOWSKI2011-02-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2011-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMULSKI2011-02-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2011-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-04 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2011-02-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2011-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 10000 ZŁ (DZIESIĘC TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DZIAŁAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMIUK2011-02-04 do dziś
2. ImionaHUBERT DANIEL2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2011-02-04 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-02-04 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-02-04 do dziś
361 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-02-04 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2011-02-04 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-02-04 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-02-04 do dziś
759 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2011-02-04 do dziś
859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-02-04 do dziś
958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2011-02-04 do dziś
1058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-02-04 do dziś
1158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-02-04 do dziś
1262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-02-04 do dziś
1358 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2011-02-04 do dziś
1458 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-02-04 do dziś
1558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-02-04 do dziś
1658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-02-04 do dziś
1718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-02-04 do dziś
1818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-02-04 do dziś
1918 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-02-04 do dziś
2018 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-02-04 do dziś
2126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-02-04 do dziś
2226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-02-04 do dziś
2362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-02-04 do dziś
2426 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-02-04 do dziś
2526 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-02-04 do dziś
2626 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-02-04 do dziś
2733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-02-04 do dziś
2833 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-02-04 do dziś
2933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-02-04 do dziś
3033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-02-04 do dziś
3146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-02-04 do dziś
3247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-04 do dziś
3347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-04 do dziś
3462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-02-04 do dziś
3547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-04 do dziś
3646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-02-04 do dziś
3746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-02-04 do dziś
3868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-04 do dziś
3969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-02-04 do dziś
4070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-02-04 do dziś
4170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-02-04 do dziś
4272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-02-04 do dziś
4373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-02-04 do dziś
4473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-02-04 do dziś
4563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-02-04 do dziś
4673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-02-04 do dziś
4774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-02-04 do dziś
4877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-02-04 do dziś
4978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-02-04 do dziś
5078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-02-04 do dziś
5178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-02-04 do dziś
5279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2011-02-04 do dziś
5379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2011-02-04 do dziś
5482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-02-04 do dziś
5582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2011-02-04 do dziś
5663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-02-04 do dziś
5782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-02-04 do dziś
5882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-04 do dziś
5985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-04 do dziś
6085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-02-04 do dziś
6195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-02-04 do dziś
6295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-02-04 do dziś
6395 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-02-04 do dziś
6459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-02-04 do dziś
6547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-04 do dziś
6674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-04 do dziś
6763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-02-04 do dziś
6863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-04 do dziś
6961 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2015 okres OD 04.02.2011 DO 31.12.20112015-11-19 do dziś
2data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-19 do dziś
3data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-19 do dziś
4data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-06 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2011 DO 31.12.20112015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-19 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2011 DO 31.12.20112015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-19 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów