L-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000377535
Numer REGON: 021458694
Numer NIP: 8943017248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/435169/22/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POLESKA nr domu 11 nr lokalu 86 kod pocztowy 51-354 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-05-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLGROUP.PL@GMAIL.COM2021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2011 R., NOTARIUSZ ANNA WOJDYGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY UL. ZAMENHOFA 4/1, REP. A NR 248/20112011-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUŻEWSKA2011-02-03 do dziś
2. ImionaMARTYNA KATARZYNA2011-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2011-02-03 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2011-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000ZŁ. (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBECKA2016-12-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄCIKOWSKA2016-12-01 do dziś
2. ImionaMARIOLA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 (TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFF2016-12-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 (TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2011-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2011-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄCIKOWSKA2016-12-01 do dziś
2. ImionaMARIOLA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYDEL2011-02-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAKUB2011-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-03 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-02-03 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-02-03 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-02-03 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-02-03 do dziś
695 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-02-03 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-02-03 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-02-03 do dziś
946 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2021-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2012 okres 2011 R.2012-09-25 do dziś
2data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
4data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
5data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
6data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
8data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
10data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-09-25 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2012-09-25 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów