A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000375933
Numer REGON: 012521511
Numer NIP: 5210088682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu83Data dokonania wpisu2024-02-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/1725/24/439]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2011-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA2011-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 44A kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPROMISE@PROMISE.PL2012-11-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APNPROMISE.PL2014-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.11.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ PAWEŁ MĘDRAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA, AL. GRUNWALDZKA 190, 80-266 GDAŃSK, REP. A NR 30653/20102011-01-18 do dziś
201.06.2011 R., REP. A NR 6439/2011, ASESOR NOTARIALNY DOMINIK PIOTROWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY KOROBOWICZ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SOLARIEGO 4 DODANO: § 9 UST. 4 ORAZ § 9 UST. 5 STATUTU2011-07-07 do dziś
317.01.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 467/2012, BARBARA WRÓBLEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA WRÓBLEWSKA NOTARIUSZ IWONA STARZYK-WOJNAR NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONY § 8 USTĘP 12012-03-07 do dziś
412.04.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 158/2012, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY WANDY NUMER 11 A LOKAL 1; USUNIĘTO: § 9 UST. 4, § 9 UST. 5, § 12 UST. 2, § 10 UST. 2, § 10 UST. 3, § 10 UST. 4, § 10 UST. 5, § 10 UST. 6, § 10 UST. 7, § 10 UST. 8, § 16 UST. 2, § 16 UST. 3, § 16 UST. 4, § 16 UST. 5, § 38; DODANO: § 12 UST. 2, § 12 UST. 3, § 12 UST. 4, § 8 UST. 7, § 10, § 21 UST. 7, § 21 UST. 8, § 21 UST. 9, § 24 UST. 4, § 24 UST. 5, § 24 UST. 6, § 24 UST. 7, § 24 UST. 8, § 24 UST. 9, § 24 UST. 10, § 24 UST. 11, § 27 UST. 5, § 37 UST. 4, § 38 UST. 1, § 38 UST. 2, § 38 UST. 3, § 39, § 9 UST. 4, § 9 UST. 5; ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 8 UST. 3, § 26 UST. 4, § 13 UST. 1, § 14 UST. 4, § 16 UST. 1, § 26 UST. 1, § 26 UST. 2, § 26 UST. 3, § 26 UST. 6, § 26 UST. 14, § 27 UST. 3, § 36 UST. 1, ZMIENIONO NUMERACJĘ: § 12 UST. 3 NA § 12 UST. 5, § 12 UST. 4 NA § 12 UST. 6, § 16 UST. 6 NA § 16 UST. 2, § 16 UST. 7 NA § 16 UST. 3, § 16 UST. 8 NA § 16 UST. 4, § 16 UST. 9 NA § 16 UST. 5, § 16 UST. 10 NA § 16 UST. 6, § 16 UST. 11 NA § 16 UST. 7, § 16 UST. 12 NA § 16 UST. 8 STATUTU.2012-06-14 do dziś
519.07.2012 R. - KRYSTYNA KĘDRA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1275/2012 - USUNIĘTO § 10, § 14, § 15, § 18, § 28, § 33, § 37; DODANO: § 16 UST. 2, § 16 UST. 10, § 17 UST. 4; ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 16 UST., § 2 UST. 2, § 13 UST. 4, § 141, § 16 UST. 8, § 17 UST. 3, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29, § 36; ZMIENIONO NUMERACJĘ: § 11 NA § 10, § 12 NA § 11, § 13 NA § 12, § 14 NA § 13, § 16 NA § 14, § 17 NA § 15, § 19 NA § 16, § 20 NA § 17, § 21 NA § 18, § 22 NA § 19, § 23 NA § 20, § 24 NA § 21, § 25 NA § 22, § 26 NA § 23, § 27 NA § 24, § 29 NA § 25, § 30 NA § 26, § 31 NA § 27, § 32 NA § 28, § 34 NA § 29, § 35 NA § 30, § 36 NA § 31, § 38 NA § 32, § 39 NA § 32, § 39 NA § 33 STATUTU.2012-08-21 do dziś
622.11.2012 R., REP. A NR 2976/2012, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 12012-12-18 do dziś
725.06.2013 R., REP. A NR 1751/2013, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO: § 8 UST. 8, § 8 UST. 9, § 8 UST. 10, § 8 UST. 11, § 8 UST. 12, USUNIĘTO: § 28 UST. 3 STATUTU2013-09-12 do dziś
828.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 3088/2013, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. FRANCUSKIEJ 16 LOK. 4; DODANO: § 9 UST. 6, § 9 UST. 7 STATUTU 18.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 3611/2013, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. FRANCUSKIEJ 16 LOK. 4; DODANO: § 8 UST. 13, § 8 UST. 14, § 8 UST. 15, § 8 UST. 16, § 8 UST. 17 STATUTU2014-04-25 do dziś
911.03.2015 R., REP. A NR 761/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 8 UST. 1, § 8 UST.15, § 8 UST.16, DODANO § 8 UST.18, § 8 UST.19, § 9 UST.8, § 9 UST.9 STATUTU2015-04-16 do dziś
1004.04.2016 R., REP. A NR 1078/2016, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2016-04-21 do dziś
1129.06.2016 R. REP. A NR 1990/2016, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 8 UST. 2, § 8 UST. 3, § 9 UST. 8, § 9 UST. 9, § 11 UST. 2, § 14 UST. 3, § 14 UST. 4, § 14 UST. 5. § 14 UST. 6, § 14 UST. 7, § 14 UST. 8, § 14 UST. 9, § 17. § 19 UST. 1 PKT 8; USUNIĘTO § 9 UST. 4, § 9 UST. 5, § 9 UST. 6, § 9 UST. 7 STATUTU SPÓŁKI;2016-08-24 do dziś
1221.09.2016 R., REP. A NR 2744/2016, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2016-12-05 do dziś
1309.05.2018 R., REP. A NR 1838/2018, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO: § 7 UST. 42), § 7 UST. 43); ZMIENIONO: § 14 UST. 2, § 14 UST. 3, § 19 UST. 1 PKT 2), § 19 UST. 1 PKT 8), § 19 UST. 1 PKT 9) STATUTU SPÓŁKI2018-06-15 do dziś
1420.06.2018 R., REP. A NR 3236/2018, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2018-08-13 do dziś
1529.05.2019 R., REP. A NR 3126/2019, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2019-08-05 do dziś
1627.06.2019 R., REP. A NR 3423/2019, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §9 UST. 4, §9 UST. 5, §12 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI; 30.08.2019 R., REP. A NR 5281/2019, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2019-09-26 do dziś
1721.09.2020 R., REP. A NR 6063/2020, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 8 UST. 2; USUNIĘTO: § 9 UST.2, § 9 UST. 3, § 19 UST. 1 PKT. 8); ZMIENIONO NUMERACJĘ: § 9 UST. 4 NA § 9 UST. 2, § 9 UST. 5 NA § 9 UST. 3, § 19 UST. 1 PKT. 9) NA § 19 UST. 1 PKT. 8), § 19 UST. 1 PKT. 10) NA § 19 UST. 1 PKT. 9), § 19 UST. 1 PKT. 11) NA § 19 UST. 1 PKT. 10), § 19 UST. 1 PKT. 12) NA § 19 UST. 1 PKT. 11), § 19 UST. 1 PKT. 13) NA § 19 UST. 1 PKT. 12), § 19 UST. 1 PKT. 14) NA § 19 UST. 1 PKT. 13), § 19 UST. 1 PKT. 15) NA § 19 UST. 1 PKT. 14), § 19 UST. 1 PKT. 16) NA § 19 UST. 1 PKT. 15), § 19 UST. 1 PKT. 17) NA § 19 UST. 1 PKT. 16 STATUTU SPÓŁKI.2020-09-30 do dziś
1829.10.2021 R., REP. A NR 6982/2021, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 12022-01-13 do dziś
1929.06.2022 R., REP. A NR 4556/2022 NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1, 08.07.2022 R., REP. A NR 4714/2022, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 12022-11-16 do dziś
2007.03.2023 R, REP A NR 954/2023 NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 12023-06-06 do dziś
2127 CZERWCA 2023 R., REP. A NR 3382/2023, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO PKT 44 W § 7 STATUTU SPÓŁKI, WYKREŚLONO PKT 2 I PKT 3 W § 9 STATUTU SPÓŁKI.2023-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-01-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-01-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleA.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAJE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZE SPÓŁKI A.P.N. PROMISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA, 3 LISTOPADA 2010 R., ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2011-01-18 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiZAMIAR NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW2011-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.P.N. PROMISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-01-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000174778 2011-01-18 do dziś
5. Numer REGON0125215112011-01-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1139358,00 ZŁ2023-06-06 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego437500,00 ZŁ2011-01-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji113935802023-06-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2019-09-26 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1139358,00 ZŁ2023-06-06 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego24000,00 ZŁ2019-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiB2012-03-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii33958942019-09-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-03-07 do dziś
21. Nazwa serii akcjiA12012-06-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002012-06-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1 500 000 (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) AKCJI SERII A1 UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU W TAKI SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY2012-06-14 do dziś
31. Nazwa serii akcjiA22012-06-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002012-06-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1 000 000 (JEDEN MILION) AKCJI SERII A2 UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU W TAKI SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY2012-06-14 do dziś
41. Nazwa serii akcjiF2012-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002012-11-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-11-28 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2012-12-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5756862012-12-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-12-18 do dziś
61. Nazwa serii akcjiC2016-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1350002016-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-21 do dziś
71. Nazwa serii akcjiD2016-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9000002016-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-21 do dziś
81. Nazwa serii akcjiG2016-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2400002016-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-21 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2016-12-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9000002019-08-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-12-05 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2016-12-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10800002019-08-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-12-05 do dziś
111. Nazwa serii akcjiH2018-08-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2510002020-09-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-08-13 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2022-01-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1600002023-06-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-13 do dziś
131. Nazwa serii akcjiM2022-11-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii11560002022-11-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-11-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁAKOWSKI2019-08-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ NARCYZ2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOR2012-08-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIA2012-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2012-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZCZYK2011-01-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBLUSZ2024-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2024-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-01 do dziś
21. NazwiskoBREYER2024-02-01 do dziś
2. ImionaMARCUS2024-02-01 do dziś
31. NazwiskoBADOWSKI2024-02-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KRZYSZTOF2024-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-01 do dziś
41. NazwiskoBINKOFSKI2024-02-01 do dziś
2. ImionaRONALD ANDRZEJ2024-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-01 do dziś
51. NazwiskoMANOV2024-02-01 do dziś
2. ImionaHRISTO2024-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-01-18 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-01-18 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-01-18 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-01-18 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-18 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-18 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-18 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-01-18 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2023-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
2data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
12data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
13data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
14data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
15data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17data złożenia 17.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
18data złożenia 17.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
19data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
20data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów