BUDOŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000375264
Numer REGON: 142754298
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-08-06
Sygnatura akt[RDF/172458/19/594]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2011-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2011-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica DŁUGA nr domu 75 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2011-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 GRUDNIA 2010 ROKU, JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C.JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA MAŁGORZATA FARION W WARSZAWIE REP. A NR 9755/20102011-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZEWSKI2011-01-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 /SIEDEMNAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 /OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/.2011-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZEWSKI2011-01-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW IRENEUSZ2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 /SIEDEMNAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 /OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/.2011-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego17000,00 ZŁ2011-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZEWSKI2011-01-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW IRENEUSZ2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-01-11 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-01-11 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-01-11 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-01-11 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-11 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-11 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-01-11 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-01-11 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-01-11 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-01-11 do dziś
1274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-01-11 do dziś
1310 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2011-01-11 do dziś
1477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-01-11 do dziś
1577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-11 do dziś
1678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-01-11 do dziś
1781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-01-11 do dziś
1881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-01-11 do dziś
1981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-01-11 do dziś
2082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-01-11 do dziś
2186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-01-11 do dziś
2286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-01-11 do dziś
2386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-01-11 do dziś
2410 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2011-01-11 do dziś
2586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-11 do dziś
2687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-01-11 do dziś
2787 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2011-01-11 do dziś
2887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-01-11 do dziś
2987 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-01-11 do dziś
3088 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-01-11 do dziś
3188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2011-01-11 do dziś
3288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-11 do dziś
3390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-01-11 do dziś
3410 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2011-01-11 do dziś
3510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-01-11 do dziś
3610 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2011-01-11 do dziś
3710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-11 do dziś
3811 05 Z PRODUKCJA PIWA2011-01-11 do dziś
3916 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2011-01-11 do dziś
4016 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2011-01-11 do dziś
4102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2011-01-11 do dziś
4216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-01-11 do dziś
4316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2011-01-11 do dziś
4416 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-01-11 do dziś
4522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-01-11 do dziś
4623 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2011-01-11 do dziś
4723 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2011-01-11 do dziś
4823 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2011-01-11 do dziś
4923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-01-11 do dziś
5023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-01-11 do dziś
5123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2011-01-11 do dziś
5202 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2011-01-11 do dziś
5323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2011-01-11 do dziś
5423 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2011-01-11 do dziś
5523 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2011-01-11 do dziś
5623 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2011-01-11 do dziś
5724 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2011-01-11 do dziś
5824 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2011-01-11 do dziś
5924 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2011-01-11 do dziś
6024 34 Z PRODUKCJA DRUTU2011-01-11 do dziś
6125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-01-11 do dziś
6225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-01-11 do dziś
6302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2011-01-11 do dziś
6427 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2011-01-11 do dziś
6527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-01-11 do dziś
6635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-11 do dziś
6735 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-11 do dziś
6835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-11 do dziś
6935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-01-11 do dziś
7035 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2011-01-11 do dziś
7135 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-01-11 do dziś
7235 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-01-11 do dziś
7335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-01-11 do dziś
7406 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2011-01-11 do dziś
7536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-01-11 do dziś
7637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-01-11 do dziś
7738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-01-11 do dziś
7838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-01-11 do dziś
7938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-01-11 do dziś
8038 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-01-11 do dziś
8138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-01-11 do dziś
8238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-01-11 do dziś
8339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-01-11 do dziś
8441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-11 do dziś
8506 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2011-01-11 do dziś
8641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-01-11 do dziś
8742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-01-11 do dziś
8842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-01-11 do dziś
8942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-01-11 do dziś
9042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-01-11 do dziś
9142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-01-11 do dziś
9242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-01-11 do dziś
9342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-11 do dziś
9443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-01-11 do dziś
9543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-01-11 do dziś
9608 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2011-01-11 do dziś
9743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-01-11 do dziś
9843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-01-11 do dziś
9943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-01-11 do dziś
10043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-01-11 do dziś
10143 31 Z TYNKOWANIE2011-01-11 do dziś
10243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-01-11 do dziś
10343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-01-11 do dziś
10443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-01-11 do dziś
10543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-01-11 do dziś
10643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-01-11 do dziś
10708 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-01-11 do dziś
10843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-11 do dziś
10946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-01-11 do dziś
11046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-01-11 do dziś
11146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-01-11 do dziś
11246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-01-11 do dziś
11346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2011-01-11 do dziś
11446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-01-11 do dziś
11547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-11 do dziś
11647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-11 do dziś
11747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-11 do dziś
11810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-01-11 do dziś
11949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2011-01-11 do dziś
12049 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-01-11 do dziś
12149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-11 do dziś
12249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-01-11 do dziś
12355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-01-11 do dziś
12455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-01-11 do dziś
12555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-01-11 do dziś
12656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-01-11 do dziś
12756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-01-11 do dziś
12856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-15 do dziś
2data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-15 do dziś
3data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-15 do dziś
4data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
5data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
6data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów