ALPOL ROZWIĄZANIA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000375256
Numer REGON: 121432438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18773/21/737]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121432438 NIP 67930550732011-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALPOL ROZWIĄZANIA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO nr domu 69 kod pocztowy 30-393 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2010 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 15334/2010 UMOWA SPÓŁKI2011-01-10 do dziś
220.05.2011 R.REP. A NR 5998/2011, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 2; § 5; § 8; § 14; § 15.2011-05-27 do dziś
318.02.2015 R., REP. A NR 433/2015, NOTARIUSZ MARTA WARBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 2, § 5 UST. 12015-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIARZ2011-05-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.016 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.800 ZŁ2011-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIARZ2015-03-27 do dziś
2. ImionaANNA LUIZA2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 200 ZŁ2015-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego62000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-27 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-03-27 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-03-27 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-03-27 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-27 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-27 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-27 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-03-27 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2011 okres 09.12.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
2data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
4data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
8data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
11data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.12.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ALPOL ROZWIĄZANIA IT SP. Z O.O. NOTARIUSZ MARTA WARBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1530/2021 , 25.05.20212021-06-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLEPIARZ2021-06-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ALPOL ROZWIĄZANIA IT SP. Z O.O. NOTARIUSZ MARTA WARBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1530/2021 , 25.05.20212021-06-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów