BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 00:29:24
Numer KRS: 0000374887
Numer REGON: 357191532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311540/21/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2010-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2010-12-31 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-31 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2017-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. KOMUNALNA nr domu 8 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2017-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu116.12.2010 R., REP. A NR 20551/2010, NOTARIUSZ IWONA WALTER PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PAWEŁ MORAWSKI-NOTARIUSZ IWONA WALTER-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4 WŁOCŁAWEK2010-12-31 do dziś
220.11.2012 R., REPERTORIUM A NR 13929/2012, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU, UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, W § 5 UST. 1 DODANO PKT 10.2012-11-26 do dziś
323.05.2013 R.; REP. A NR 5900/2013; NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MORAWSKI NOTARIUSZ, IWONA WALTER NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WE WŁOCŁAWKU; ZMIENIONO § 5 UST. 1.2013-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BUDIZOL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ POD FIRMĄ BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.12.2010 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI BUDIZOL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ POD FIRMĄ BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NOTARIUSZ IWONA WALTER KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU, REP. A NR 20551/20102010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDIZOL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000027568 2010-12-31 do dziś
5. Numer REGON3571915322010-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407693842010-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000358783 2010-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji5500002010-12-31 do dziś
3. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2010-12-31 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego55000,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii550002010-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-12-31 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2010-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4250002010-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane425.000 AKCJI SERII B JEST 1, 5-KROTNIE UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY2010-12-31 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2010-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii700002010-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane70.000 AKCJI SERII C JEST 100-KROTNIE UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY ORAZ KORZYSTA Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA2010-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ-SPÓŁKA POD FIRMĄ BUDIZOL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, W TYM ZARZĄD W PRZYPADKU JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA BUDIZOL SP. Z O.O. UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄD. ZARZĄD BUDIZOL SP. Z O.O.: ROMAN EDWARD STANISŁAWSKI-PREZES ZARZĄDU ELWIRA BOŻENA STANISŁAWSKA-CZŁONEK ZARZĄDU2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407693842010-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000358783 2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-31 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-31 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-31 do dziś
447 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-31 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-31 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-12-31 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-31 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-06-12 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-12 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2012 okres 31.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 2012 R.2013-07-18 do dziś
3data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
7data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta131.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
22012 R.2013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
22012 R.2013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
22012 R.2013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów