TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000374849
Numer REGON: 142726072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6318/22/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142726072 NIP 52726440042010-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIERTNICZA nr domu 166 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7739/2010 SPORZĄDZONY W DNIU 01.12.2010 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ KĘDZIERSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE2010-12-30 do dziś
227.10.2011 R. REP. A NR 4632/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KRAKOWIECKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ PRZY UL JANA PAWŁA II 68, 05-077 WARSZAWA WESOŁA UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO OD § 1 DO § 20 I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA OD § 1 DO § 27 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2011-11-09 do dziś
328.11.2011 R., REP. A NR 6620/2011, NOTARIUSZ ANETA LESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NA ZASADZIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z NOTARIUSZEM MAGDALENĄ ARENDT, PRZY UL. MELOMANÓW NR 10 LOK. 4 W WARSZAWIE, ZMIANA § 8.1, § 9.2011-12-12 do dziś
401.12.2011 R., REP. A NR 4977/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KRAKOWIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA, WARSZAWA WESOŁA, ZMIANA § 13 ORAZ § 18 UST. 72011-12-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2013 R., REP. A NR 484/2013, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KRAKOWIECKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE - WESOŁA, ZMIANA § 17 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-02-25 do dziś
629.09.2014, REP. A NR 8409/2014, MAGDALENA DĄBROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UST. 1 DODANO PUNKT 3) W § 9 UST. 22014-10-13 do dziś
728.12.2017 R., REP. A NR 5483/2017, NOTARIUSZ JOANNA SZESZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA: §§ 2,14,16,17,18,19,20,21,22,27 - UCHYLENIE: §§ 13,14A,23,24,25 - DODANIE: § 17A - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-02-06 do dziś
807.12.2018 R., REP. A NR 19842/2018, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTVN SPÓŁKA AKCYJNA2011-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0111312452011-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000213007 2011-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.046.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.046.041.000,00 ZŁOTYCH2020-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2046041000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12393000000,00 ZŁ2011-12-12 do dziś
21609991000,00 ZŁ2014-10-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2011-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICHOWSKI2022-03-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURKOWSKA BYTNER2021-06-17 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-17 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYBOROWICZ2011-11-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-11-09 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-11-09 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-11-09 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-11-09 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-09 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-09 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-11-09 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-11-09 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-09 do dziś
1073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.08.2012 okres 01.12.2010 - 31.11.20112012-09-25 do dziś
2data złożenia 02.08.2013 okres 01.12.2011 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.12.2010 - 31.11.20112012-09-25 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2010 - 31.11.20112012-09-25 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2010 - 31.11.20112012-09-25 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2018-12-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ JEST PRZEPROWADZONY W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA TVN SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA DZIELONA), TJ. DZIAŁU MARKETINGU - PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE. UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W TYM SAMYM DNIU NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TVN SPÓŁKA AKCYJNA TAKŻE PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE PODZIAŁU TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów