EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000373393
Numer REGON: 080493546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8322/20/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080493546 NIP 59931386792011-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina GÓRZYCA miejscowość GÓRZYCA2013-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRZYCA ulica WOLNOŚCI nr domu 57 kod pocztowy 69-113 poczta GÓRZYCA kraj POLSKA 2013-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2010 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NUMER 2976/2010.2010-12-16 do dziś
206.07.2011 R. NOTARIUSZ ANNA SULSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A, NR 9978/2011, ZMIANA: § 5 UST. 2 I DODANIE W § 5 UST. 3, § 6 UST. 1, § 7, § 10; DODANO: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17.2011-09-01 do dziś
313.03.2012 R., NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 2706/2012; NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWIE SPÓŁKI.2012-03-27 do dziś
428.12.2012 R., NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A. NUMER 15503/2012 - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI;2013-02-08 do dziś
531.10.2014 R. - NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. „A” NR 2333/2014 - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2014-11-27 do dziś
614.09.2016 R. - NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM „A” NUMER 5562/2016 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2016-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0803443612010-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000331373 2010-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELINA2011-09-01 do dziś
2. ImionaBOŻENA2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2013-02-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej24.000,00 ZŁ2013-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24.000,00 ZŁ2013-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej74.000,- ZŁOTYCH2016-10-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.191.259,- ZŁOTYCH2016-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NIEZALEŻNIE OD LICZEBNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ RÓWNIEŻ PROKURENCI SAMOISTNI.2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0803443612010-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000331373 2010-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2010-12-16 do dziś
238 ODZYSK SUROWCÓW2010-12-16 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-16 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-12-16 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-12-16 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-09-01 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-09-01 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-05-26 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2012 okres 16.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-03-26 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
3data złożenia 10.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-16 do dziś
4data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
5data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-03-26 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów