PHN 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000372935
Numer REGON: 142713856
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-08-29
Sygnatura akt[RDF/416425/22/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHN 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 12 nr lokalu V/45 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.10.2010, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ, MARIUSZ BIAŁECKI S.C., UL. WSPÓLNA 57 LOK. 6, 00-687 WARSZAWA, REP. A NR 10759/20102010-12-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2016, REPERTORIUM A NR 5704/2016. DARIUSZ NURZYŃSKI, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA PIOTRA SICIŃSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 5 UST. 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2016, REPERTORIUM A NR 5760/2016. DARIUSZ NURZYŃSKI, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA PIOTRA SICIŃSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. UCHYLONO CAŁOŚĆ DOTYCHCZASOWEGO TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWE JEGO BRZMIENIE.2016-07-12 do dziś
314.12.2017R., REP.A NR 48765/2017, KATARZYNA NOWAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2018-02-07 do dziś
4DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 04-10-2019 R. NUMER REPERTORIUM: A NR 5674/2019 OZNACZENIE NOTARIUSZA I KANCELARII: JOANNA SMOLIŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA J. SMOLIŃSKA D. NURZYŃSKI S.C., UL. SOWIŃSKIEGO 25 LOK. 140, 01-105 WARSZAWA, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA2019-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHN SPV 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016130082016-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000371950 2016-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.393.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 169.693.600 ZŁOTYCH2016-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA2016-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429104622016-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000384496 2016-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.630.432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 981.521.600,00 ZŁOTYCH2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DALMOR” SPÓŁKA AKCYJNA2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1900406212016-10-20 do dziś
4. Numer KRS0000020227 2016-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.558.257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.912.850,00 ZŁOTYCH2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1279128050,00 ZŁ2016-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11279073050,00 ZŁ2016-07-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2019-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGO2016-07-12 do dziś
2. ImionaDANUTA JADWIGA2016-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-07-12 do dziś
266 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-07-12 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-07-12 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-07-12 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-12 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-07-12 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-07-12 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-07-12 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2012 okres 07.10.2010 -31.12.20112012-06-01 do dziś
2data złożenia 18.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-29 do dziś
3data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
4data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
5data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
10data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
11data złożenia 29.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.10.2010 -31.12.20112012-06-01 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.10.2010 -31.12.20112012-06-01 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów