EXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000372553
Numer REGON: 300664363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10006/21/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300664363 NIP 77814497142011-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WINOGRADY nr domu 70 A kod pocztowy 61-659 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2010 R., REP. A NR 13882/2010, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO W POZNANIU;2010-12-31 do dziś
224.03.2021 R., REP. A NR 1926/2021, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA PRZY UL. PRUSA 5/2, 60-819 POZNAŃ, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO: § 2, § 7, § 12, § 14, DODANO: § 10 UST. 3, § 11A, § 14A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI EXANET STĘPIEŃ, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ EXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW EXANET STĘPIEŃ, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NR 1 Z DNIA 26 LISTOPADA 2010 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 13882/20102010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXANET STĘPIEŃ, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2010-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000288121 2010-12-31 do dziś
5. Numer REGON3006643632010-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2010-12-31 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.500,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2010-12-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.500,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3015568202010-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000366363 2010-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3015568202010-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000366363 2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-12-31 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-12-31 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-12-31 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-12-31 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-12-31 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-31 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-12-31 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-12-31 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-12-31 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-13 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
3data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
4data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
5data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
9data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2010 ROK2011-07-13 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów