GP EXECUTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000372441
Numer REGON: 142734999
Numer NIP: 7010274240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[RDF/418399/22/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142734999 NIP 70102742402011-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGP EXECUTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚNIADECKICH nr domu 18 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2010 R., REP. A NR 2470/2010, NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, UL. WALECZNYCH 36/1A, 03-916 WARSZAWA2010-12-08 do dziś
2PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INTEGRAAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA KOZAKA (KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH WYPYCH NOTARIUSZ ARTUR KOZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA) ZA REP. 6614/2011 § 2 UST. 1 -DODANY § 4 UST. 1 -ZMIENIONY § 4 UST. 3 -ZMIENIONY2012-03-15 do dziś
325.06.2015, REP. A NR 1442/2015, NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 23. ZMIANA: §1 UST. 3, §4 UST. 1, §8 UST. 1, §11 UST. 7. DODANO: §4 UST. 3 DODAJE SIĘ LITERĘ E), §10 DODAJE SIĘ UST. 7.2015-10-28 do dziś
422.06.2016 R., REP. A NR 1521/2016, NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4 UST.1, DODANO §4 UST3 LIT.F2016-12-07 do dziś
526.11.2019R., REP. A NR 14063/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2019-12-14 do dziś
616.06.2021 R., REP.A NR 6963/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §4 UST.1, §4 UST.3.2021-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2010-12-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ2019-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURZYSTA2010-12-08 do dziś
2. ImionaARTUR2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ2019-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORIAŃCZYK2010-12-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOLESŁAW2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2015-10-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200,00 ZŁ2019-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-14 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2016-12-07 do dziś
2. ImionaSZYMON2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ2019-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-14 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEIDRICH2021-07-21 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2021-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ2021-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12300,00 ZŁ2021-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI BĘDĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W INNYM PRZYPADKU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJURZYSTA2012-03-15 do dziś
2. ImionaARTUR2012-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-03-15 do dziś
21. NazwiskoSOKOŁOWSKI2016-12-07 do dziś
2. ImionaSZYMON2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-12-07 do dziś
31. NazwiskoGÓRECKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-28 do dziś
41. NazwiskoHEIDRICH2021-07-21 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2021-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-08 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-12-08 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-12-08 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-12-08 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-12-08 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-08 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-03-15 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-15 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 27.05.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
7data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.05.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów