CSI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000372187
Numer REGON: 121404146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[RDF/324102/21/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina BUKOWINA TATRZAŃSKA miejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA2010-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA ulica DŁUGA nr domu 54 kod pocztowy 34-530 poczta BUKOWINA TATRZAŃSKA kraj POLSKA 2010-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2010 R. NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA RUSIN, IZABELA GÓRNIK SPÓŁKA CYWILNA W NOWYM TARGU, REPERTORIUM „A” 8877/20102010-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁADYNA2010-12-03 do dziś
2. ImionaROMAN2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4700 PLN2010-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2010-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁADYNA2010-12-03 do dziś
2. ImionaROMAN2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDER2010-12-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZS ZARZĄDU2010-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-12-03 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-03 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-03 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-12-03 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-12-03 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-03 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-12-03 do dziś
846 90 Z HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2010-12-03 do dziś
947 11 Z HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2010-12-03 do dziś
1047 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-03 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-12-03 do dziś
1216 29 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA2010-12-03 do dziś
1355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-12-03 do dziś
1455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-12-03 do dziś
1556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-12-03 do dziś
1656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-12-03 do dziś
1764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-12-03 do dziś
1864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-12-03 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-03 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-03 do dziś
2170 22 Z DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-12-03 do dziś
2273 11 Z REKLAMA2010-12-03 do dziś
2331 01 Z PRODUKCJA MEBLI2010-12-03 do dziś
2474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-12-03 do dziś
2577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-12-03 do dziś
2677 12 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-12-03 do dziś
2777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-12-03 do dziś
2879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-12-03 do dziś
2979 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-12-03 do dziś
3081 29 Z SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-12-03 do dziś
3182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-12-03 do dziś
3285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-12-03 do dziś
3385 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-03 do dziś
3432 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2010-12-03 do dziś
3585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-12-03 do dziś
3693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-12-03 do dziś
3793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-12-03 do dziś
3893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-12-03 do dziś
3993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-12-03 do dziś
4096 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-12-03 do dziś
4186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-12-03 do dziś
4286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-12-03 do dziś
4387 90 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKWATEROWANIEM2010-12-03 do dziś
4488 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2010-12-03 do dziś
4532 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2010-12-03 do dziś
4688 99 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ ZAKWATEROWANIA2010-12-03 do dziś
4714 13 Z PRODUKCJA ODZIEŻY2010-12-03 do dziś
4818 12 Z DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-12-03 do dziś
4938 32 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWANIEM ODPADÓW I ODZYSK SUROWCÓW2010-12-03 do dziś
5039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2011 okres 03.12.2010-31.12.20102011-11-02 do dziś
2data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-08-20 do dziś
3data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
4data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
5data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
6data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
7data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
8data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-25 do dziś
9data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-04 do dziś
10data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.12.2010-31.12.20102011-11-02 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-08-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.12.2010-31.12.20102011-11-02 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-08-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów