„ARTPLAST POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000370837
Numer REGON: 121403046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25585/21/452]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTPLAST POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LUDWINOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 30-331 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2010 R. NOTARIUSZ JERZY KOBLAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI K. KRAKOWA UL. WESOŁA 48, REP. A NR 5877/20102010-11-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 4624/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 132: ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 3; § 5; § 7; § 8; § 10; § 11; § 12; § 13; § 15; § 16 UST. 1; § 18 UST. 2; § 18 UST. 3, UST. 4; § 21 UST. 1; § 25; § 26; § 27; § 28; § 29 UST. 2; § 30 UST. 3; § 31 UST. 2; § 31 UST. 3; § 32 UST. 1; § 32 UST. 3; § 34; DODANO: § 32 UST. 6; USUNIĘTO: OD § 35 DO § 38; TEKST JEDNOLITY.2011-06-29 do dziś
31 KWIETNIA 2014 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, REP. A NR 3785/2014, ZMIANA: § 8 I § 10.2014-05-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 MAJA 2018 R. NUMER REPERTORIUM A NR 4667/2018, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ - WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA BARUTOWICZ - WIECZOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 3, § 26, § 27.2018-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ISAP PACKAGING S.P.A.”2011-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.200 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460000 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)2014-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„NUPIK INTERNACIONAL S.L.”2011-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.200 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460000 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)2014-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOPLA PAP A.S.”2011-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.200 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460000 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)2014-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPLA S.P.A.2020-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460.000,00 ZŁ2020-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2014-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARZ2015-07-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2015-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVADA2011-06-29 do dziś
2. ImionaCARLO2011-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2011-06-29 do dziś
218 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2011-06-29 do dziś
322 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-29 do dziś
432 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-29 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-06-29 do dziś
646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-06-29 do dziś
773 1 REKLAMA2011-06-29 do dziś
882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2011-06-29 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2011 okres 25.11.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
2data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-12 do dziś
3data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-03 do dziś
4data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
6data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
7data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
9data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.11.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-06-12 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.11.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-06-12 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów