„A-BILD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000370627
Numer REGON: 241741416
Numer NIP: 6452517791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-09-05
Sygnatura akt[RDF/327393/21/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-BILD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina OŻAROWICE miejscowość PYRZOWICE2010-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość PYRZOWICE ulica CENTRALNA nr domu 5 nr lokalu 21 kod pocztowy 42-625 poczta PYRZOWICE kraj POLSKA 2014-01-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA-BILD@WP.PL2014-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2010 R. -NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. „A” NR 11572/2010 20.09.2010 R. NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. „A” NR 16002/2010 ZMIANA § 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2010-11-18 do dziś
223.03.2012 R., REP. A NR 3889/2012, NOTARIUSZ JADWIGA MIKUR, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU ZMIENIONO: § 3; § 162012-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAŁA2014-01-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAŁA2012-09-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUKAŁA2014-06-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2014-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2014-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-18 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-11-18 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-11-18 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-11-18 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-11-18 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-11-18 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-11-18 do dziś
842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-11-18 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-11-18 do dziś
1043 31 Z TYNKOWANIE2010-11-18 do dziś
1143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-11-18 do dziś
1243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-11-18 do dziś
1343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-11-18 do dziś
1443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-11-18 do dziś
1546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-11-18 do dziś
1645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-18 do dziś
1746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-11-18 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-11-18 do dziś
1946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-11-18 do dziś
2046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-11-18 do dziś
2146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-11-18 do dziś
2246 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-11-18 do dziś
2346 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-11-18 do dziś
2446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-11-18 do dziś
2546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-11-18 do dziś
2646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-11-18 do dziś
2725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-11-18 do dziś
2847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-18 do dziś
2942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-11-18 do dziś
3042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-11-18 do dziś
3142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-11-18 do dziś
3242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-18 do dziś
3343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-11-18 do dziś
3442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-11-18 do dziś
3542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-11-18 do dziś
3643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-11-18 do dziś
3743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-11-18 do dziś
3833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-11-18 do dziś
3947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4547 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4847 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
4943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-18 do dziś
5047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-11-18 do dziś
5147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
5247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-11-18 do dziś
5349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-18 do dziś
5449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-11-18 do dziś
5564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-18 do dziś
5668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-18 do dziś
5741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-18 do dziś
5868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-18 do dziś
5968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-11-18 do dziś
6025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-11-18 do dziś
6177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-11-18 do dziś
6277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-18 do dziś
6362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-11-18 do dziś
6495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-11-18 do dziś
6573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-11-18 do dziś
6670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-18 do dziś
6771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-11-18 do dziś
6871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-11-18 do dziś
6973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-11-18 do dziś
7081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-11-18 do dziś
7133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-11-18 do dziś
7282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-11-18 do dziś
7390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-11-18 do dziś
7496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-18 do dziś
7545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-18 do dziś
7646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-11-18 do dziś
7746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-11-18 do dziś
7846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-11-18 do dziś
7946 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-18 do dziś
8046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-11-18 do dziś
8146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-11-18 do dziś
8243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-11-18 do dziś
8346 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-11-18 do dziś
8446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-11-18 do dziś
8547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
8647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-18 do dziś
8752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-11-18 do dziś
8877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-11-18 do dziś
8977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-11-18 do dziś
9077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-18 do dziś
9181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-11-18 do dziś
9281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-11-18 do dziś
9343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-11-18 do dziś
9479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-11-18 do dziś
9581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-11-18 do dziś
9669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2010-11-18 do dziś
9764 91 Z LEASING FINANSOWY2010-11-18 do dziś
9885 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-11-18 do dziś
9996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2010-11-18 do dziś
10056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-18 do dziś
10155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-11-18 do dziś
10255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-11-18 do dziś
10355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-11-18 do dziś
10473 1 REKLAMA2012-09-24 do dziś
10578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-24 do dziś
10678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-24 do dziś
10788 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres 02.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
3data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
10data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
11data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
12data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
13data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14data złożenia 05.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów