EXOTIC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000370510
Numer REGON: 241783053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-27
Sygnatura akt[RDF/303970/21/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOTIC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2010-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica SIENNA nr domu 19 kod pocztowy 44-207 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2010-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2010 R. NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 12245/20102010-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINKLER2010-11-16 do dziś
2. ImionaIZABELA GABRIELA2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00; -ZŁ2010-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHAL2010-11-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MAGDALENA2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00; -ZŁ2010-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2010-11-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00; -ZŁ2010-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT2010-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHAL2010-11-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MAGDALENA2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-11-16 do dziś
201 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2010-11-16 do dziś
301 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2010-11-16 do dziś
401 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2010-11-16 do dziś
501 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2010-11-16 do dziś
601 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2010-11-16 do dziś
701 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2010-11-16 do dziś
801 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2010-11-16 do dziś
901 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2010-11-16 do dziś
1001 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2010-11-16 do dziś
1103 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2010-11-16 do dziś
1201 21 Z UPRAWA WINOGRON2010-11-16 do dziś
1303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-11-16 do dziś
1447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
1547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
1647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
1747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
1847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
1947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
2047 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
2147 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
2247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
2301 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH2010-11-16 do dziś
2447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
2556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-16 do dziś
2656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-16 do dziś
2756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-11-16 do dziś
2893 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2010-11-16 do dziś
2993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-11-16 do dziś
3091 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2010-11-16 do dziś
3191 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2010-11-16 do dziś
3291 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2010-11-16 do dziś
3301 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2010-11-16 do dziś
3401 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2010-11-16 do dziś
3501 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2010-11-16 do dziś
3601 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2010-11-16 do dziś
3701 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2010-11-16 do dziś
3801 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2012 okres 23.09.2010 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
2data złożenia 06.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
3data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-03 do dziś
4data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-03 do dziś
5data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
6data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
7data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-24 do dziś
9data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
10data złożenia 27.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.09.2010 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.09.2010 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów