INTEGER 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000370065
Numer REGON: 301597433
Numer NIP: 7773191632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-27
Sygnatura akt[RDF/553808/23/622]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGER 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POBIEDZISKA miejscowość POBIEDZISKA2010-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość POBIEDZISKA ulica ARMII POZNAŃ nr domu 89 kod pocztowy 62-010 poczta POBIEDZISKA kraj POLSKA 2010-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2010 R., ASESOR NOTARIALNY ANNA DANIUK UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDY Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU, UL. PIEKARY 6/25, REP.A NR 17793/20102010-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2010-11-10 do dziś
2. ImionaHUBERT2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2010-11-10 do dziś
2. ImionaMAREK2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWLAZŁO2010-11-10 do dziś
2. ImionaHUBERT2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2010-11-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-11-10 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-10 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-11-10 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-10 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-10 do dziś
863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-11-10 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-11-10 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-11-10 do dziś
1159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO2010-11-10 do dziś
1274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-11-10 do dziś
1353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-11-10 do dziś
1449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-11-10 do dziś
1558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-11-10 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-10 do dziś
1745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-10 do dziś
1845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-11-10 do dziś
1933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-11-10 do dziś
2018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-11-10 do dziś
2118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-11-10 do dziś
2296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-10 do dziś
2374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-10 do dziś
2477 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-10 do dziś
2578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-11-10 do dziś
2681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-11-10 do dziś
2782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-11-10 do dziś
2870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-10 do dziś
2970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-10-17 do dziś
2data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-10-17 do dziś
3data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
5data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 22.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
15data złożenia 27.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-10-17 do dziś
201.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-10-17 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-10-17 do dziś
201.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-10-17 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów