CSERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000370056
Numer REGON: 142665488
Numer NIP: 1132818583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-02
Sygnatura akt[RDF/517516/23/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142665488 NIP 11328185832011-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KRÓLEWSKA nr domu 57 kod pocztowy 30-081 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2010 AKT NOTARIALNY, NOT. MAGDALENA WITKOWSKA, KN W WARSZAWIE, REP.A 7946/20102010-11-10 do dziś
228.10.2011 R., NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9538/2011, ZMIANA: § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0705694062010-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000020710 2010-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2010-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARC CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1207816162010-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000314075 2010-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ2010-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2020-10-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA IZABELA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMARAŃSKI2010-11-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-11-10 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-11-10 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-10 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-11-10 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-11-10 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-10 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-11-10 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-11-10 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-10 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2012 okres 23.09.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
7data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
10data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
12data złożenia 02.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.09.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.09.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów