HEROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000369763
Numer REGON: 180608437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/313399/21/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180608437 NIP 86525387642010-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2010-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica SOSNOWA nr domu 16 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2010-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2010 R., NOTARIUSZ EWA SZEWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA EWA SZEWCZYK W STALOWEJ WOLI, UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 6/90, REP. A NR 3290/20102010-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZD2010-11-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 250 ZŁ2010-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-11-08 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-11-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-11-08 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-11-08 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 07.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-02 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
3data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
4data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
6data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
11data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-02 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-02 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.12.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI PRZY ALEJACH JANA PAWŁA II 25, REP. NR 8265/2018,2019-02-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2019-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDROZD2019-02-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.12.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI PRZY ALEJACH JANA PAWŁA II 25; 27.12.2018 R., REP. NR 8265/2018,2019-02-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów