LABORATORIUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000369029
Numer REGON: 142654734
Numer NIP: 5213584654
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-05-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25986/24/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142654734 NIP 52135846542011-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. INDIRY GANDHI nr domu 25 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2024-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2010 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOKAL 12, REP. A NR 15955/20102010-10-29 do dziś
204.08.2011; REPERTORIUM A NR 13833/2011; NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOKAL 12. ZMIANA § 8 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI2011-09-21 do dziś
309.04.2013, REP. A NR 6823/2013, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOKAL 12. ZMIANA PARAGRAFÓW NR 8 ORAZ 9 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-11 do dziś
419.05.2015 R., REP. A NR 2617/2015, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 8, DODANIE § 9A 25.05.2015 R., REP. A NR 2756/2015, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 72015-11-30 do dziś
519.12.2019 R., REP. A NR 11197/2019, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8, § 10, DODANO § 7 PKT 53; § 9 B2020-02-21 do dziś
610.11.2022 R., REP. A NR 7232/2022, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DO §7 DODANO PUNKTY OD 54 DO 71, ZMIANA §8, DODANO §9.C, ZMIENIONO §192023-01-05 do dziś
715.02.2024 R., REP. A NR 967/2024, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8, DODANO §9.D 24.04.2024 R., REP. A NR 2226/2024, NOTARIUSZ JUSTYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §20 UST. 22024-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2023-01-05 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁOTYCH2023-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORGOL2023-03-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁ2024-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTRASIŃSKI2024-05-07 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2024-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000 ZŁ2024-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego137500,00 ZŁ2024-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135000,00 ZŁ2011-09-21 do dziś
235000,00 ZŁ2013-05-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2024-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORGOL2024-05-07 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2024-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTRASIŃSKI2024-05-07 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2024-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2023-01-05 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-01-05 do dziś
PREZES ZARZĄDU2023-04-21 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2024-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEREMIUK2013-05-11 do dziś
2. ImionaALICJA2013-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-05-11 do dziś
PREZES ZARZĄDU2013-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-10-29 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-10-29 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-10-29 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-10-29 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-29 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-29 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-11-30 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-02-21 do dziś
335 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2023-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.20112012-08-14 do dziś
2data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-11 do dziś
3data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4data złożenia 09.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
5data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
6data złożenia 16.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-17 do dziś
7data złożenia 02.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-02 do dziś
8data złożenia 02.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-02 do dziś
9data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
10data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-28 do dziś
11data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
12data złożenia 31.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.20112012-08-14 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-28 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.20112012-08-14 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów