IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000368897
Numer REGON: 121376823
Numer NIP: 6793050696
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349254/21/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121376823 NIP 67930506962010-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość KOKOTÓW2018-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOKOTÓW nr domu 812 A kod pocztowy 32-002 poczta WĘGRZCE WIELKIE kraj POLSKA 2018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuIGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH2015-07-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina CZERWIONKA-LESZCZYNY miejscowość CZERWIONKA-LESZCZYNY2015-07-15 do dziś
3. Adresmiejscowość CZERWIONKA-LESZCZYNY ulica UL. RYBNICKA nr domu 68 kod pocztowy 44-238 poczta CZERWIONKA-LESZCZYNY kraj POLSKA 2015-07-15 do dziś
21. Firma oddziałuIGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JĘDRZEJOWIE2015-07-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość SKRONIÓW2015-07-15 do dziś
3. Adresmiejscowość SKRONIÓW nr domu 137 kod pocztowy 28-300 poczta JĘDRZEJÓW kraj POLSKA 2015-07-15 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.10.2010 R., REP. A NR 12074/2010, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2010-10-26 do dziś
223.11.2010 R., REP. A NR 14345/2010, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 2, § 5 UST. 1, § 8 UST. 4, § 12 UST. 3, § 13, § 17 UST. 2, DODANO: § 9 UST. 4, § 12 UST. 1 LIT. F2010-12-03 do dziś
310.12.2010 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 15533/2010 -ZMIENIONO § 8, § 11, § 12, § 152011-01-05 do dziś
420.02.2012 R., REP. A NR 615/2012, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA NOWAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE -AGNIESZKI TULCZYŃSKIEJ -OŻGA, KANCEALARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 36 W § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKTY OD 98 DO 104, § 8 UST. 1, § 8 UST. 4 ORAZ § 11 UST. 2 OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, W § 8 SKREŚLONO UST. 32012-04-18 do dziś
519.11.2014 R., REP. A NR 1995/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA GORYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 12 UST. 1 D; DODANO: § 12 UST. 62014-12-09 do dziś
618.06.2015R., REPERTORIUM A NR 9567/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE: DODANO: §8 UST. 4A WYKREŚLONO: §11 UST. 3 ORAZ UST. 4, §12 UST. 6 ZMIANA: §12 UST. 1 LIT. D), §12 UST. 32015-07-15 do dziś
725.07.2017 R., NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP.A NR 14136/2017, ZMIANA § 12 USTĘP 1 LIT. G, § 15, DODANIE § 12 USTĘP 1 LIT. L,M,N.2017-09-05 do dziś
807.06.2018 R., REP. A NR 12923/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 32018-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2010-12-03 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ BRONISŁAW2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 456.750,00 ZŁ2015-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYK2015-07-15 do dziś
2. ImionaADAM2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 456.750,00 ZŁ2015-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASHTON MOSS HOLDINGS S.A R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU2017-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.087.500,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2175000,00 ZŁ2012-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2017-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYK2014-07-29 do dziś
2. ImionaADAM ARTUR2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2010-12-03 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ BRONISŁAW2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHROBOK2020-09-14 do dziś
2. ImionaMARTYNA MARIA2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-09-14 do dziś
21. NazwiskoLESIAK2020-09-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-09-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-12-03 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-12-03 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-12-03 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-12-03 do dziś
546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-12-03 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-03 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-12-03 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-12-03 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-03 do dziś
1046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.08.2013 okres 02.11.2010-31.12.20112013-10-03 do dziś
2data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
3data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
8data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.11.2010-31.12.20112013-10-03 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.11.2010-31.12.20112013-10-03 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów