HERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000368847
Numer REGON: 272513792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332867/21/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272513792 NIP 63424382922011-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2010-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŻELIWNA nr domu 41 nr lokalu 26 kod pocztowy 40-599 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2011-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2010 R., NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 2 REP. A NR 3436/20102010-12-03 do dziś
202 LUTY 2011 R, REP. A NUMER 756/2011, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU -BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 9, PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI.2011-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-12-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW HERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 7 LIPCA 2010 R, PODJEŁO UCHWAŁĘ O PRZKSZTAŁCENIU FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI W SPÓLKĘ KOMANDYTOWĄ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3431/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA ŚWIERCZKA Z KANCELARII NOTARIALNIE W BIELSKU BIAŁEJ2010-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-12-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000209526 2010-12-03 do dziś
5. Numer REGON2725137922010-12-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415544472010-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000353705 2010-12-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ.PIETRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000359849 2010-12-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40000 ZŁ.2010-12-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego351108, 80 ZŁ2010-12-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego351108, 80 ZŁ.2010-12-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2016-11-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00ZŁ2016-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego83.388,34ZŁ2016-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego83.388,34ZŁ2016-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI HERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW NUMER 353705, ZGODNIE ZE SWOIM SPOSOBEM REPREZENRACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU HERON SPÓŁKIA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. HERON SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE RYSZARD MIKUŁA - PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI.2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415544472010-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000353705 2010-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIKUŁA2010-12-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2010-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-12-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-12-03 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-12-03 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-03 do dziś
462 01 ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-12-03 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM WZAKRESIE INFORMATYKI2010-12-03 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-03 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-12-03 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-12-03 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.01.2015 okres OD 03.12.2010 DO 31.12.20102015-01-27 do dziś
2data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-27 do dziś
3data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-27 do dziś
4data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
6data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
8data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-13 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
11data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.12.2010 DO 31.12.20102015-01-27 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-27 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów