TDF SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000368567
Numer REGON: 301582667
Numer NIP: 7792384007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2024-03-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/7110/24/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTDF SPÓŁKA AKCYJNA2023-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZBĄSZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@TDFSA.PL2024-03-05 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.TDFSA.PL2024-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 9778/20102010-10-25 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19 LIPCA 2012 R., REP. A NR 440/2012 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, PRZY UL. ŻWIRKI NR 19 ZMIENIONO § 1 STATUTU SPÓŁKI.2012-12-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02-02-2016 R., REP. A NR 277/2016, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI.2016-07-26 do dziś
428.11.2016 R., REP.A NR 3483/2016, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI 19, ZMIANA §2 UST.1 ORAZ §24 STATUTU SPÓŁKI2017-02-17 do dziś
529.05.2017R., REP.A NR 2943/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI2017-07-21 do dziś
626.10.2017R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3495/2017 - ZMIANA § 9, § 19 UST. 2 LIT. M, DODANIE § 28 UST. 1 LIT. M ORAZ § 28 UST. 32017-11-29 do dziś
718.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 3808/2019, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIANA §§ 8,9,10,11,12,13,14,1 5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32 ORAZ DODANIE §§ 33, 34 DO STATUTU SPÓŁKI2020-01-17 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 2777/2021, EMERYTOWANY NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI - ZMIENIONO § 6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI.2021-05-27 do dziś
921.06.2021 R., REP. A NR 5334/2021, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, DODANIE § 9A DO STATUTU SPÓŁKI.2021-08-17 do dziś
1020.12.2022 R., REP. A NR 10599/2022, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KRÓL, 90-539 ŁÓDŹ, UL. ŻWIRKI 19, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI, DODANIE PAR. 17A ORAZ UST. 3 I 4 W PAR. 21.2023-01-17 do dziś
1124.11.23 R., REP. A NR 4850/2023, NOTARIUSZ JOLANTA DRYGALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 1 STATUTU2023-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-25 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-10-25 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA2016-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427261492016-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000471297 2016-01-13 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2016-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego27100000,00 ZŁ2021-05-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji135500002021-05-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji2,00 ZŁ2010-10-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego27100000,00 ZŁ2021-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-10-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002010-10-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-10-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2016-07-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii75500002021-07-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-05-27 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2017-07-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii55000002017-07-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-07-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA 2 (DWAJ) WSPÓŁDZIAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK BLAHOVÁ2016-08-29 do dziś
2. ImionaJANA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ KRZYSZTOF2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄBICA2016-08-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIROSŁAW2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBELINA PRAŻMOWSKA2020-12-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA2020-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-07 do dziś
21. NazwiskoPRZYSTALSKI2018-10-29 do dziś
2. ImionaIGNACY2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-29 do dziś
31. NazwiskoMOLENDA2017-02-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JACEK2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-17 do dziś
41. NazwiskoDAUENHAUER2014-04-15 do dziś
2. ImionaJACEK2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALASIK2019-06-13 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2019-06-13 do dziś
21. NazwiskoKLUCZYK2020-12-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2020-12-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-25 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-25 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-25 do dziś
420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-10-25 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-25 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-25 do dziś
721 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-10-25 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-25 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-25 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2011 okres 11.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
2data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
3data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
4data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
5data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
6data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
8data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
9data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
11data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
12data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
13data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta111.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-07-26 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI „PHARMAPOINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZA AKCJE, KTÓRE PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA WYDA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI „PHARMAPOINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE 02-02-2016 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19, REP. A NR 277/2012016-07-26 do dziś
6. #NA#02-02-2016 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „PHARMAPOINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19, REP A NR 281/2016.2016-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów