CURNOT GORAZDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000368131
Numer REGON: 142629937
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-12-12
Sygnatura akt[RDF/461574/22/190]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2010-10-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142629937 NIP 11328194242011-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURNOT GORAZDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2021-08-31 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-19 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.2010 R., NOTARIUSZ KONRAD WYGODA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3611/20102010-10-19 do dziś
219.05.2014 R., REP. A NR 4371/2014, NOTARIUSZ KONR AD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PRZY GROBLACH 21, ZMIANA § 7 W ROZDZIALE IV, ZMIANA § 7 W ROZDZIALE V, ZMIANA § 8 I § 9 W ROZDZIALE VI, ZMIANA § 10 W ROZDZIALE VII, ZMIANA § 11 W ROZDZIALE VIII, ZMIANA § 12 I § 13 W ROZDZIALE IX, ZMIANA NUMERACJI, TEKST JEDNOLITY2014-06-03 do dziś
323.06.2014 R., REP. A NR 5578/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA LEJMAN - ZASTĘPCA NOTARIUSZA KONR ADA WYGONA. ZMIANA § 5; § 9; § 12; DODANIE § 12 INDEKS 12014-07-24 do dziś
406.11.2015 R., REP. A NR 8756/2015, NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANY STATUTU W ZAKRESIE § 1, § 9 UST. 1, § 142016-03-16 do dziś
525 STYCZNIA 2017 R., REP. A NR 863/2017, NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 1, § 5, § 9 UST. 1, § 12 INDEKS 1, DODANIE § 12 INDEKS 22017-04-24 do dziś
610 LIPCA 2018 R. (10-07-2018), REP. A NR 5483/2018, NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §1, §4 UST. 2, §5, §9 UST. 1, §12 UST. 2, § 12 INDEKS 1; DODANIE §12 UST. 4 PKT C) 10 LIPCA 2018 R. (10-07-2018), REP. A NR 5491/2018, NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §62018-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORAZDA2014-07-24 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2014-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-24 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2018-08-14 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1500002018-08-14 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-08-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego150000,00 ZŁ2018-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-10-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1010002010-10-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-10-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2018-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii490002018-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-08-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-19 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-19 do dziś
363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-10-19 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-19 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-19 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-19 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-19 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-19 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-10-19 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 24.06.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
3data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
13data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
14data złożenia 12.12.2022 okres OD 29.06.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta124.06.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.06.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
14OD 29.06.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.06.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
14OD 29.06.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29 CZERWCA 2021 R., NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 8680/2021 , 29.06.20212021-08-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2021-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORAZDA2021-08-31 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29 CZERWCA 2021 R., NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 8680/2021 , 29.06.20212021-08-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów