WORK GLOB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000367774
Numer REGON: 301606273
Numer NIP: 7831663936
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-10-11
Sygnatura akt[RDF/566060/23/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORK GLOB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA2016-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZDUŃSKA WOLA ulica UL. PIWNA nr domu 15 kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA kraj POLSKA 2016-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY OBEJMUJĄCY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY 20.05.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ SOŁTYSIŃSKĄ-SKONIECZNĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU UL. GARBARY 71/42; NR REPERTORIUM A 6270/20102010-10-21 do dziś
229.07.2016 R., REP. A NR 3075/2016, NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA ANTKOWIAK, 61-885 POZNAŃ PRZY UL. PÓŁWIEJSKIEJ 17/26, ZMIENIONO: § 1 PKT 2 I PKT 3, § 2 PKT 1, ORAZ § 3 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-10 do dziś
305.07.2021, REP. A 2669/2021, NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 10 UST. 7, DODANO § 10 UST. 8, ZMIANA § 11 UST. 5.2021-10-01 do dziś
416.02.2023, REP.A 511/2023, NOTARIUSZ JULIA ZYS-SKOPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA PAR.3 UST.1, ZMIANA PAR.52023-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2010-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2010-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2021-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2021-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2010-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2010-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-21 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2023-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-10-10 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-12 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2023-07-12 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-07-12 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-07-12 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2023-07-12 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2023-07-12 do dziś
801 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2023-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
3data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-25 do dziś
4data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
7data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-05 do dziś
8data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
9data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-29 do dziś
10data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
11data złożenia 09.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
12data złożenia 11.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów