„EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000367514
Numer REGON: 870532453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264265/20/5]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870532453 NIP 87901730572011-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2020-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. OSADNICZA nr domu 1 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.09.2010 R., REP. A NR 6323/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2; ZMIENIONO TAMŻE 06.10.2010 R., REP. A NR 7264/20102010-10-07 do dziś
206 LIPCA 2011 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA-PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2, REPERTORIUM A NR 4587/2011, ZMIENIONO TREŚĆ § 4, § 5, § 6, § 7, § 15 ORAZ § 23 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-10-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ SPÓŁKA JAWNA UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.09.2010 R., REP. A NR 6323/2010, ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ESKA-KRÓLIKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/22010-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ SPÓŁKA JAWNA2010-10-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-10-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000009669 2010-10-07 do dziś
5. Numer REGON8705324532010-10-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASSOWICZ2010-10-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-10-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVORAPUN2011-01-04 do dziś
2. ImionaWEERAPUN2011-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2011-01-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ2011-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2011-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ANDRZEJ JASSOWICZ2010-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASSOWICZ2010-10-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-10-07 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-07 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-10-07 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-10-07 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-07 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-10-07 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-10-07 do dziś
846 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-10-07 do dziś
946 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-10-07 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-07 do dziś
1147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
1233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-10-07 do dziś
1347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
1447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
1547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
1647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
1747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-07 do dziś
1858 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-10-07 do dziś
1958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-10-07 do dziś
2062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-07 do dziś
2162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-10-07 do dziś
2262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-10-07 do dziś
2333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-10-07 do dziś
2462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-10-07 do dziś
2563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-10-07 do dziś
2663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-07 do dziś
2771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-07 do dziś
2877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-10-07 do dziś
2995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-10-07 do dziś
3095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-10-07 do dziś
3195 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-10-07 do dziś
3233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-07 do dziś
3333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-07 do dziś
3443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-10-07 do dziś
3543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-10-07 do dziś
3643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-10-07 do dziś
3743 31 Z TYNKOWANIE2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2011 okres 20102011-07-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 31.12.20112012-07-18 do dziś
3data złożenia 11.02.2013 okres 2012 R.2013-02-21 do dziś
4data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
6data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
7data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
8data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
9data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-07-13 do dziś
201.01.2011 31.12.20112012-07-18 do dziś
32012 R.2013-02-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów