„BONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” II ACTIVIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000367321
Numer REGON: 121358009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330161/21/516]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2010-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” II ACTIVIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2010-10-07 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-07 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 15 kod pocztowy 31-008 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu114.09.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK, UL. TARŁOWSKA 5/6 W KRAKOWIE; REPERTORIUM A NR 13863/20102010-10-07 do dziś
221.06.2012 R., NOT. RADOSŁAW CHORABIK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, PL. WOLNICA 11/1, REP. A NR 3403/2012 - ZMIANA: § 6 UST. 1 ORAZ UST. 2 STATUTU2013-01-28 do dziś
325.06.2013, REPERTORIUM A NR 2425/2013, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAW CHORABIK, 31-060 KRAKÓW, PLAC WOLNICA 11/1 - ZMIENIONO § 6 UST. 1, 22013-10-17 do dziś
411.06.2014 R. - REP. A NR 2934/2014, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ UST. 22014-10-22 do dziś
518.06.2015 R., REP. A NR 3588/2015, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 7 UST. 1; DODANO: § 5 UST. 1 PKT 172015-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1205806222010-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000292923 2010-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1555200,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji15552002014-10-22 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2010-10-07 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1555200,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-10-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002010-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-10-07 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-01-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii230002013-01-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-01-28 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2013-10-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii197002013-10-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-17 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2014-10-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii125002014-10-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-10-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1205806222010-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000292923 2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFILIPIAK2018-01-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-01-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-10-07 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-10-07 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-10-07 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-10-07 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-10-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-07 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-10-07 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-07 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2011 okres 07.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
2data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-14 do dziś
3data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
11data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-14 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-14 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów